המכון החדש לטיפולים בסרטן | הדמיה: באדיבות שערי צדקהמכון החדש לטיפולים בסרטן | הדמיה: באדיבות שערי צדק
המכון החדש לטיפולים בסרטן | הדמיה: באדיבות שערי צדק
(המכון החדש לטיפולים בסרטן | הדמיה: באדיבות שערי צדק)
כך ייראה הבניין של מכון הסרטן החדש במרכז הרפואי שערי צדק. כיום הולך ונשלם החניון הענק שבו 800 מקומות חניה, שיפעל מתחת למכון. למעשה הקמתו נגמרה, ובחודשים הקרובים יתרכזו העבודות בסיום חלקו הפנימי. החניון הזה יהיה המרכזי והוא ישרת את כלל הפונקציות השונות בבית החולים ויאפשר גישה מהירה לכל אחת מהמחלקות. החניון יחל לפעול לפני פתיחת מכון הסרטן, שבנייתו מתחילה רק עכשיו.
עוד במרכז הרפואי, לראשונה יוקם מכון רדיותרפיה מתחת לפני הקרקע, שכן אופי פעילותו מחייב זאת. עוד בעומק האדמה יוקם בית החולים לשעת חירום, שכולל גם מיגון מיוחד, והוא יצויד בכל המכשור הדרוש לטיפול בתרחישים מורכבים.
השטח הבנוי כיום ב'שערי צדק' עומד על כמאה אלף מ"ר, וכל ההרחבה המתוכננת תביא לתוספת של 283 אלף מ"ר. חוץ ממכון הסרטן ייבנו גם מלונית, שטחי מסחר, וכן יוגדלו שטחי המחלקות הקיימות, ואפילו יהיה אגף מגורים חדש לסטודנטים. השלמתו של המיזם שתוכנן על ידי "רובינשטיין-עופר" בשיתוף 'פארו' אדריכלים, צפוי בעוד שנתיים.
עוד במסגרת התוכנית יוסדר מערך הכניסות וכבישי הגישה למקום, וכן תיחפר מנהרה להולכי רגל שתחבר את תחנת הרכבת הקלה בסמוך ל'יד שרה' ישירות לבית החולים. תוכנית הרחבת שערי צדק תואמת את תוכנית האב ואת עקרונות תוכנית המתאר החדשה של העיר, שקבעה כי בירושלים לא יוקמו עוד בתי חולים חדשים, ולפיכך יש לפעול להרחיב את אלה הקיימים כדי שיעמדו בצפי של גידול האוכלוסייה.
סמנכ"לית הכספים של שערי צדק, שמנהלת את המיזם, רות רלב"ג: "הרחבת שערי צדק תאפשר הכנסת יחידות חדשות, שיפור של סביבת הטיפול והכנסת טכנולוגיות מתקדמות לרווחת המטופלים".