משה פרץ. צילום: פרטימשה פרץ. צילום: פרטי
משה פרץ. צילום: פרטי
(משה פרץ. צילום: פרטי)