מלי לוי. צילום: פרטימלי לוי. צילום: פרטי
מלי לוי. צילום: פרטי
(מלי לוי. צילום: פרטי)