נרקיס ואשתו, שי ומורן עזרא. צילום: פרטינרקיס ואשתו, שי ומורן עזרא. צילום: פרטי
נרקיס ואשתו, שי ומורן עזרא. צילום: פרטי
(נרקיס ואשתו, שי ומורן עזרא. צילום: פרטי)