בר זוהר, אוגלבו וחסידים. צילום: פרטיבר זוהר, אוגלבו וחסידים. צילום: פרטי
בר זוהר, אוגלבו וחסידים. צילום: פרטי
(בר זוהר, אוגלבו וחסידים. צילום: פרטי)