(השחקן אורי לייזרוביץ')
(ראש העירייה משה ליאון)

פרסום ראשוני: 13:45 , 05.05.20