זהו את מיכל אנסקיזהו את מיכל אנסקי
זהו את מיכל אנסקי
(צילום: פרטי )