קריאףקריאף
קריאף
(צילום: פרטי)

ספר את עצמך, גירסת אופיר קריאף