משרד הבריאות הודיע כי מספר חולי קורונה הסתובבו בירושלים בימים האחרונים. כל מי שהיה במקומות שצוינו לעיל בימים ובשעות המפורטים מעלה מתבקש להיכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות ולדווח על כך באתר משרד הבריאות.
(בהלת הקורונה. צילום: shutterstock)

להלן הפרטים המלאים:

חולה 247:
8.3: 16:00-17:30 בית אבות בית גיל הזהב בירושלים ופלאפל שלום בירושלים.
10.3: 24:00-1:30 מועדון האומן בירושלים.
חולים מספר 283 ו-285:
13.3: 16:00-16:30 קבלת פנים באירוע משפחתי במרכז ציפורי יער ירושלים.
חולה מספר 284:
12.3: 16.00-16.30 קבלת פנים באירוע משפחתי במרכז ציפורי יער ירושלים.