משרד הבריאות מפרסם היום (ב') מקומות נוספים שבהם שהו חולי קורונה מאומתים במספר שכונות בירושלים, בתי חולים, קופות חולים וסופרים. זו הרשימה המלאה:
מיון שערי צדקמיון שערי צדק
מיון שערי צדק
(צילום: mynet)
26/03/2020 15:00- 23:00 הדסה הר הצופים, ירושלים
26/03/2020 11:00- 15:00 סופר אושר עד שכ גבעת שאול, ירושלים
25/03/2020 15:00- 23:00 איש בטחון בהדסה הר הצופים ירושלים
25/03/2020 13:30- 14:30 קופ"ח לאומית (טרום טלדור), ירושלים
24/03/2020 09:30- 12:30 קופ"ח לאומית רמות פולין, ירושלים
24/03/2020 07:00- 15:00 מיון שערי צדק, ירושלים
24/03/2020 04:00-  13:00 מיון ילדים שע"צ, ירושלים
24/03/2020 04:00- 08:00 מיון הדסה עין כרם, ירושלים
23/03/2020 23:00- 07:00 ביטחון הדסה הר הצופים, ירושלים
23/03/2020 -  17:00 אופטיקה הלפרין, קניון רמות, ירושלים
23/03/2020 09:30- 09:45 קופ"ח לאומית רמות פולין, ירושלים
22/03/2020 12:00- 12:10 קופ"ח לאומית רמות פולין, ירושלים
22/03/2020 09:00- 10:00 בית כנסת מוסיוף יואל 25, ירושלים
22/03/2020 08:20- 08:30 מקווה "ויגניץ" נחמיה, ירושלים
22/03/2020 07:30- 09:30 בית כנסת "ויזניץ" נחמיה 14, ירושלים
21/03/2020 17:30- 18:30 בית כנסת אוהל משה בשכונת רמות, ירושלים
21/03/2020 08:00- 10:00 בית כנסת אוהל משה ברמות, ירושלים
(חדר המיון בהדסה. צילום: mynet)
21/03/2020 08:00-  11:00 תפילת שחרית בית כנסת מסילת ישרים, ירושלים
21/03/2020 06:30- 06:45 בית כנסת הספרדי רמות פולין,ירושלים
21/03/2020 05:00- 06:00 בית כנסת תיבת נוח, ירושלים
20/03/2020 18:35- 19:05 בית כנסת "הר צוי" צפניה, ירושלים
20/03/2020 18:00- 19:30 בית הכנסת דוזי רמות פולין, ירושלים
20/03/2020 17:40- 18:40 בית כנסת ישמח משה ליכטנשטיין 1, ירושלים
20/03/2020 17:20- 18:15 בית כנסת "סערטויניץ" גולדברג לאה, ירושלים
20/03/2020 14:00- 18:00 מיון שערי צדק, ירושלים
20/03/2020 12:15- 12:30 מקווה ויזניץ נחמיה 14, ירושלים
20/03/2020 10:00-  15:00 בית הכנסת ספרדי רמות פולין , ירושלים
20/03/2020 09:00-  19:30 בית כנסת "ללוב" יחזקאל, ירושלים
20/03/2020 09:00- 10:00 בבית הכנסת אוהל דוב רמות תפילת שחרית, ירושלים
20/03/2020 07:30- 09:30 בית כנסת ויזניץ נחמיה 14, ירושלים
20/03/2020 07:15- 07:30 מקווה ויזניץ נחמיה 14, ירושלים
19/03/2020 15:30-23:00 בבית הכנסת ספרדי רמות פולין, ירושלים
19/03/2020 09:00- 16:00 מטווח בתלפיות, ירושלים
19/03/2020 08:00- 14:00 סופר מעיין 200  יפו 212, ירושלים
18/03/2020 10:00- 12:00 בית כנסת "תולדות אהרון" מאה שערים, ירושלים
18/03/2020 09:00- 13:00 משרד התפוצות, ירושלים
17/03/2020 18:00- 18:30 חנות שאול תמרוקים, קניון רמות , ירושלים
17/03/2020 10:00- 21:00 אפיית מצות ב"מאפיית בעלז" רו סורוצקין. ותפילות בחניכי הישיבות רח הפסיגה, ירושלים
17/03/2020 08:00- 21:30 ישיבת "מור" בית ישראל 3, ירושלים
17/03/2020 08:00- 21:30 בית כנסת "בני הישיבה" מעגלות הרב פרדס, ירושלים
16/03/2020 23:00, 08:00 בית חולים הדסה, איש בטחון, ירושלים
16/03/2020 - 19:00 מקווה "בית ישראל", ירושלים
16/03/2020 08:00- 08:00 בית כנסת הפסגה, ירושלים
16/03/2020 08:00- 18:00 ישיבת נתיבות חכמה, ירושלים