מי אמר שאין בנייה חדשה בשכונה הוותיקה? עיריית ירושלים, באמצעות אגף הנכסים העירוני וחברת מוריה, פרסמה לאחרונה מכרזים למכירת שני מגרשים בבעלות עירונית בשכונת קטמון בעיר. המגרשים מאפשרים בינוי של יחידות דיור נוספות, ולאחד מהם אף קיימת תב"ע מאושרת.
2 צפייה בגלריה
המגרש ברחוב ריש לקיש
המגרש ברחוב ריש לקיש
המגרש ברחוב ריש לקיש
(צילום :ארד סימון אדריכלים / באדיבות מוריה)
2 צפייה בגלריה
המגרש ברחוב החיש
המגרש ברחוב החיש
המגרש ברחוב החיש
(צילום :ארד סימון אדריכלים / באדיבות מוריה)
אחד המגרשים נמצא ברחוב החי"ש בסמוך לבית הכנסת ה'שטיבלך' בקטמון ושטחו 580 מ"ר. על המגרש נמצא כיום מבנה חד־קומתי לשימור, שנבנה בשנות ה־30 של המאה הקודמת.
במטרה להשביח את הנכס פעלו בעירייה ובחברת מוריה לקידום היתר בנייה במתחם, כולל הליכי שימור אשר יאפשרו תוספת של ארבע יחידות דיור בשטח כולל של 690 מ"ר, שאליהן יתווסף מתקן חניה לצד הבית בתת־הקרקע ובו שש מקומות חניה. סכום הסף שהעירייה דורשת על המגרש לא יפחת מ־9.35 מיליוני שקלים.
המגרש השני ממוקם ברחוב ריש לקיש ושטחו כ־690 מ"ר. במסגרת התוכנית של העירייה ייהרס המבנה הקיים בשטח ובמקומו יתאפשר בינוי של בניין בגובה של חמש קומות ושל חניון תת־קרקעי. התוכנית מאפשרת בנייה של עד 12 יחידות דיור. שטחי הבנייה עומדים על 1,200 מ"ר, וכן בינוי של 1,600 מ"ר בתת־הקרקע, עבור שטחי אחסנה, חניה ועוד. המבנה הקיים שימש בעבר כגן ילדים, ולאחר הקמת שלושה גני ילדים חדשים באזור התאפשר הליך של קידום התוכנית ושיווק הקרקעות. את קידום ההיתרים והתב"ע ניהלה חברת מוריה, שאף הקימה את גני הילדים החלופיים. התמורה המינימלית שניתן להציע לעירייה עבור המגרש בריש לקיש עומדת על 21.6 מיליון שקל.
תכנון המגרשים בוצע בידי האדריכלית סלמה ארד ממשרד ארד־ סימון אדריכלים, והמועד האחרון להגשת הצעות עבורם הוא 31 באוגוסט.