שנה לאחר שאושרה בוועדה המקומית: הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, בראשות עמיר שקד, החליטה לאשר את התוכנית להרחבת שכונת גבעת משואה - "גבעת משואה צפון" (101-0635938). שטח התוכנית: כ-87 דונם. המיקום: מצפון לשכונת גבעת משואה.
3 צפייה בגלריה
כך תיראה גבעת משואה צפון
כך תיראה גבעת משואה צפון
כך תיראה גבעת משואה צפון
(הדמיה: משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים)

התוכנית, שהוגשה על ידי רשות מקרקעי ישראל, מציעה הקמת רובע עירוני מגוון הכולל כ-700 יחידות דיור, במבני מגורים של עד 11 קומות שישלבו בקומת הקרקע מבני ציבור בהם גני ילדים. במתחם הסמוך לצומת קוליץ - אליעזר שילוני, תתאפשר בנייה גבוהה של 30 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-140 יוקצו עבור דירות קטנות. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת שטחי תעסוקה, שטחי מסחר, מבני ציבור, שטח שיוקצה לטובת הקמת בית ספר וכן מסוף אוטובוסים.
במרכז התוכנית, מוצע רצף של שטחי ציבור פתוחים ומבני ציבור, אשר יחבר בין שכונת גבעת משואה הקיימת, דרך שטח השכונה המוצעת, ובאמצעות קירוי מעל דרך קוליץ אל שכונת עיר גנים. הוועדה ראתה חשיבות בחיבור עירוני של חלקי עיר מנותקים, בדומה לפתרונות המקודמים בשנים האחרונות במקומות נוספים בעיר, כדוגמת תוכנית קירוי בגין ובית צפאפא, לשם שיפור מערכת התנועה להולכי רגל וצמצום השימוש בנסיעות ברכב, ולשם הנגשה הדדית של שטחי הציבור הממוקמים בשתי השכונות.
3 צפייה בגלריה
כך תיראה גבעת משואה צפון
כך תיראה גבעת משואה צפון
כך תיראה גבעת משואה צפון
(הדמיה: משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים)
3 צפייה בגלריה
כך תיראה גבעת משואה צפון
כך תיראה גבעת משואה צפון
כך תיראה גבעת משואה צפון
(הדמיה: משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים)

בהחלטתה ציינה הוועדה כי התוכנית קודמה תוך בחינת מכלול ההיבטים התכנוניים, לרבות ההיבטים האקולוגיים, הסביבתיים, הנופיים, התחבורתיים ועוד. התוכנית נערכה על ידי משרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים.
מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי באבאי: "הרחבת שכונת גבעת משואה תסייע בפיתוח דרום העיר ותשתלב במאמץ לאיתור פתרונות איכותיים למחסור הקיים ביח"ד בעיר. לעניין הקירוי שייצור חיבור להולכי רגל מעל דרך קוליץ ציינה מתכננת המחוז כי הוא יסייע לחבר את חלקי העיר המנותקים כיום זה מזה, וכי השכונה תשמש דוגמה לשכונה המשתלבת בסביבתה ותורמת לה, תוך התמודדות מיטבית עם מאפייני השטח הטופוגרפיים".
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון: "הבניה בירושלים נמצאת בשנים האחרונות בתהליך מואץ של התחדשות. מדובר במגמה עירונית נמשכת לקידום בניית אלפי יחידות דיור, לפיתוח העיר וסיוע לזוגות צעירים להקים את ביתם בבירה".