תכנית מתחם הרכב ברחוב יפו. הדמיה: קרדיט לפרחי-צפריר אדריכליםתכנית מתחם הרכב ברחוב יפו. הדמיה: קרדיט לפרחי-צפריר אדריכלים
תכנית מתחם הרכב ברחוב יפו. הדמיה: קרדיט לפרחי-צפריר אדריכלים
(תכנית מתחם הרכב ברחוב יפו. הדמיה: קרדיט לפרחי-צפריר אדריכלים)