סכר בית זית. צילום: עמית שאביסכר בית זית. צילום: עמית שאבי
סכר בית זית. צילום: עמית שאבי
(סכר בית זית. צילום: עמית שאבי)
ניצחון לתושבים: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, החליטה היום (ה') לאשר תכנית לפארק מטרופוליני בהיקף של 4,000 דונם בעמק מוצא, בחלקה המערבי של ירושלים.
הוועדה קבעה כי התכנית המאושרת לא תכלול בינוי, מגרשי חניה או דרכי גישה חדשות בשטח העמק. זאת, בשונה מההחלטה בעת הפקדת התכנית, בה הוצע פיתוח מספר מוקדים של פיתוח בשטח העמק, בהם הוצעו פעילויות כגון חוות סוסים, אגם מלאכותי, מתחם הסעדה ומגרשי חניה. במסגרת הליך התכנון, התקיימו מספר דיוני התנגדות בהם נשמעו התייחסות תושבי האזור וכן פורסמו מספר חלופות שונות להשגות הציבור. בסופו של ההליך, החליטה וועדת המשנה להתנגדויות על אישור התכנית במתכונת מצומצמת וללא מוקדי הפיתוח שהוצעו בתחילה.
כמו כן קבעה הוראות שונות לשמירה, הגנה וחיזוק המערכות האקולוגיות שיש כיום בשטח. באופן ספציפי, הבהירה הוועדה שלדעתה אין מקום לקבל את ההצעה לפתח בפארק אגם קבוע.
התכנית שביוזמת הרשות לפיתוח ירושלים, כוללת בתחומה את ערוץ נחל שורק והמורדות המיוערים של אגן עין כרם והר חרת, העוטפים אותו. בשטח זה, המוכר בשם עמק מוצא, שרידים רבים של חקלאות עתיקה, גדרות אבן, בוסתנים, טרסות ישנות, שטחי יער, מטעים וכרמים.
במרכז השטח נמצא סכר מאגר המים בית זית, אשר נבנה בשנות ה-50, לצורך העשרת אקוויפר ההר וכיום משמש כאתר טיולים מרכזי בחודשי החורף והאביב. במורדות היורדים אל העמק מספר מעיינות נקבה המהווים שריד לתרבות החקלאית הקדומה בארץ ישראל. השילוב של מאפיינים אלו מייצרים בשטח העמק פסיפס של נופים מגוונים ודרמטיים, המהווים זירה להימצאותם של בע"ח שונים (כמו צבאים, תנים, צבועים, צבי ים ומגוון ציפורים מיוחדות) וכן של צומח המורכב מחורש ים תיכוני עם מינים רבים נוספים.
ההפגנה מחות למשרד הפנים. צילום: תמי חייט ההפגנה מחות למשרד הפנים. צילום: תמי חייט
ההפגנה מחות למשרד הפנים. צילום: תמי חייט
(ההפגנה מחות למשרד הפנים. צילום: תמי חייט )
מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי-באבאי, ציינה: "לאישור התכנית חשיבות רבה בהשלמת רצף הפארקים המטרופוליניים העוטפים את העיר ירושלים. התכנית מאפשרת לשמור על עמק מוצא והמערכות הטבעיות שבו במצבם הטבעי והיא מאזנת את הפיתוח האינטנסיבי המקודם בעיר ירושלים. החלטת הוועדה לצמצום הפיתוח בעמק מוצא, נבעה מתוך הבנה שיש צורך אקוטי בשמירת התפקוד של העמק כמסדרון אקולוגי וכן לאור הממצאים הארכיאולוגיים שהתגלו בעת האחרונה בשטח, הממחישים את החשיבות שיש בשמירת "רוח המקום" ככל הניתן".
יו"ר הוועדה המחוזית, עו"ד עמיר שקד, ברך על ההחלטה לאשר את התכנית וציין כי "התכנית קודמה בהליך ייחודי, במסגרתו פרסמה הוועדה להערות הציבור חלופות שונות לתכנון עמק מוצא. הליך זה העצים באופן משמעותי את מידת שיתוף הציבור והמעורבות הציבורית בתכנית ואפשר לוועדה לקיים שיח עם תושבי האזור. התכנית אותה אישרה הוועדה מייצרת את קו המגע שבין אזורי הפיתוח האינטנסיביים של ירושלים לבין השטחים הפתוחים הערכיים ממערב לה והיא מהווה חוליה מרכזית בשדרה הירוקה החוצה את ישראל מדרום לצפון. הקמת הפארק תתרום לשיפור איכות החיים של תושבי המטרופולין, תספק מענה לצרכי הפנאי והנופש של הציבור ותשפר את הנגישות של תושבי העיר לשטחים הפתוחים בעמק מוצא".
מייסדת ויו"ר קרן ירושלים ירוקה ויו"ר שדולת ירושלים בת-קיימא, נעמי צור: "החלטת הוועדה המחוזית בעניין פארק מוצא התקבלה בשמחה אצל כל הגורמים שהגישו התנגדויות לתכנית, וביקשו לא להעמיס על שטח הפארק עם מרכז מסחרי ענק, בריכה מלאכותית ושטח חנייה מתאים לקניון. התכנית שהופקדה לא השאירה טבע ונוף עבורנו המבקרים. בהחלטת הוועדה יש אזכור של חשיבות הפרוזדור האקולוגי בתכנון שטח בהרי ירושלים, וחשיבות השטחים הפתוחים למטיילים גם מירושלים וגם מהשפלה.
"מועצה אזורית מטה יהודה היתה מתנגדת חשובה, והעלתה את חשיבות הממשק העדין בין העיר לבין אזור כפרי סמוך. כידוע, פארק מוצא נחלק בין ירושלים לבין מטה יהודה. הארגונים החברים בשדולת ירושלים בת-קיימא תמכו במאבק, יחד עם צוות של שותפות אזורית בו יושבים יחד נציגים ממטה יהודה ומירושלים, כדי לשמור ולפתח יחד את ערכי הטבע של הרי ירושלים, לרווחת הדור הנוכחי וגם הדורות הבאים, ולרווחת העיר ירושלים".
בחודש ינואר, בשעה שהתכנסה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בירושלים בהתנגדויות להקמת הפארק, התושבים והפעילים החלו להפגין. "אנו מציעים פארק אקולוגי שיאפשר הגעה של תיירים, טיילים ומבקרים בעלי עניין בטבע ולא בהשחתתו והשמדתו כפי שהוועדה מציעה", נמסר אז מפעילי המאבק.