אריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיראריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיר
אריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיר
(אריאלה רג'ואן. צילום: יוסי זמיר)
הדרך הלא נכונה של סמנכ"לית העירייה. בספטמבר האחרון הוגש לראש העירייה לשעבר ניר ברקת דוח חמור של מבקרת העירייה, בנוגע להתנהלות סלילת דרך חירום מיוחדת ברמת בית הכרם. הכביש נועד לאפשר גישה לחניה של סמנכ"לית העירייה ומנהלת אגף התרבות והספורט אריאלה רג'ואן. כך חושף השבוע מיינט ו"ידיעות ירושלים".
"ניצול לרעה"
במסקנות הדוח מצוין כי קיים חשש לניצול לרעה של קשריה ומעמדה של רג'ואן. המבקרת טוענת כי החשש הוא שהתוכנית קודמה כדי לקדם את עניינה האישיים. כמו כן, ההמלצה בדוח היא כי יש לקבל את חוות דעת משפטית באשר לקיום עבירות פליליות בתחום טוהר המידות ואו משמעתיות של עובדי עירייה נוספים שהיו מעורבים באישור דרך החירום במתחם המדובר.ההמלצות הועברו ליועץ המשפטי לעירייה בכדי שישקול מהם ההליכים שיש לנקוט נגד כל המעורבים.
כביש החירום ברחוב החוצב ברמת בבית הכרם נכלל בתקציב העירייה בשנת 2016, אלא שעוד בטרם נסלל, הוציאה לו רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) צו הפסקת עבודה על ידי בטענה כי מדובר בפלישה לשטח שבבעלות הרשות.
דרך החירום. צילום: מתוך ביקורת העירייהדרך החירום. צילום: מתוך ביקורת העירייה
דרך החירום. צילום: מתוך ביקורת העירייה
(דרך החירום. צילום: מתוך ביקורת העירייה)
למעשה, כבר בבדיקה הראשונית בעירייה עלה כי אין הרשאה תכנונית וכי השטח מיועד לבנייה עתידית ולכן אי אפשר להוציא היתרי בנייה לתוואי לכלי רכב. בנוסף קיימות מגבלות של איכות הסביבה כתוצאה ממפעל תע"ש שפעל במקום. עקב צו ההפסקה העבודות לא חודשו. התקציב שאושר בוועדת הכספים בעירייה לסלילת הכביש בסך 700 אלף שקל הועבר לפרויקט אחר.
גזבר העירייה אלי זיטוק התייחס לנושא התקצוב בתגובתו למבקרת, המופיעה בדוח: "אין הגזבר או מנהל אגף התקציבים יכולים לבדוק את אמיתות הדברים הנכתבים בבקשה או את אמינותם. דברי ההסבר צריכים להיות מדויקים ואמינים ולשקף את המציאות. להבנתי, ממצאי הביקורת העלו כי לא כך פני הדברים".
המהנדס החליט
מהדוח של מבקרת העירייה בנושא מתברר כי הכביש המתוכנן מוביל למתחם ובו שבעה בתים, מהם שניים בבעלות אריאלה רג'ואן וגיסה. על פי הדוח, ועדת הכספים, שאישרה את הסלילה, הוטעתה כיוון שלא היתה לכביש תוכנית בניין עיר (תב"ע) בתוקף. ההנחיה לסלילת הכביש נעשתה, כך מצוין בדוח, בהוראתו האישית של מהנדס העיר שלמה אשכול, אף על פי שלא קיבלה אישור מבעלי הקרקע: רשות מקרקעי ישראל. כמו כן העבודות החלו ללא היתרים והאישורים הנדרשים.
שלמה אשכול. צילום: שלומי כהןשלמה אשכול. צילום: שלומי כהן
שלמה אשכול. צילום: שלומי כהן
(שלמה אשכול. צילום: שלומי כהן)
מהנדס העיר שלמה אשכול החליט לבדו על נחיצות הכביש ועל הגדרתו כדרך חירום זמנית. הוא הסביר את החלטתו בכך ששריפה שפרצה במתחם שנה קודם לכן היתה אירוע חירום שעורר חשש ממשי לחיי התושבים במקום. אך מדוח הביקורת עולה כי הקביעה הזאת נעשתה ללא בדיקת חלופות ובלי שהועברה פנייה מרשות חירום כלשהי לסלילת הדרך. מבקרת העירייה אף קבעה כי אשכול "לא פנה לקבלת חוות דעת משפטית. מהנדס העיר אינו יכול להחליט על דעת עצמו החלטות מנוגדות לחוק".
יתר על כן, כוחות הכיבוי לא נתקלו בבעיית התניידות בתוך המתחם, אלא מה שעיכב אותם היו המכוניות שחנו במקום והשער הנעול. למרות זאת מהנדס העיר בחר להנחות לסלול את דרך הביטחון ולא לסמן מקומות אסורים לחניה ולהעביר למכבי האש מפתח לשער הנעול, כפי שהמליץ מנהל הרובע. פרט לכך לא נעשתה כל פעולה לביטול צו הפסקת העבודה.
השער הנעול. פתרון חלופי לרכבי ההצלה. צילום: פרטיהשער הנעול. פתרון חלופי לרכבי ההצלה. צילום: פרטי
השער הנעול. פתרון חלופי לרכבי ההצלה. צילום: פרטי
(השער הנעול. פתרון חלופי לרכבי ההצלה. צילום: פרטי)
בדוח מצוין גם כי אם אכן היה מדובר בכביש חירום, מהנדס העיר היה אמור לפעול למען המשך העבודות שם: "ביטול התקב"ר (תקציב בלתי רגיל; ק"פ) שיועד לביצוע הדרך מרמז על היעדר נחיצות אמיתית לסלילת הדרך. אילו מהנדס העיר, שיזם את סלילת הכביש, הנחה באופן אישי לתקצבו והטיל את מלוא כובד משקלו על מנת לבצעו והיה בטוח בחוקיותו ובנחיצותו, הוא היה נדרש לפעול בנחרצות לביטול צו הפסקת העבודה שניתן על ידי רמ"י במתחם, על מנת למנוע אסון במקום - לשיטתו".
כניסה בלתי חוקית
בדוח מצוין במפורש כי רג'ואן ומשפחתה נכנסו למתחם באופן בלתי חוקי, למרות הסכמתם החתומה כי לחניית ביתם אין גישה מוטורית. מפקח המקרקעין של רמ"י מסר למבקרת העירייה כי בשיחה טלפונית שניהלה עימו רגואן היא הודיעה לו שתפעיל את קשריה עם גורמים בכירים מאוד בעירייה לפתיחת דרך גישה.
רג'ואן עצמה הכחישה בדוח הביקורת כי אמרה את הדברים. אולם חודשים ספורים לאחר השיחה החלה העירייה לסלול את דרך החירום המדוברת ללא האישורים המתאימים וללא רשות רמ"י.
רג'ואן, בהיותה מנהלת בכירה בעירייה, פנתה, על פי הדוח, ישירות למהנדס העיר והתלוננה באמצעות הדואר האלקטרוני בפניו ובפני הכפופים לו בנושא. היא עשתה את זה אף על פי שהתחייבה לחדול מלעסוק בפיתוח המתחם לאחר תחילת עבודתה בעירייה.
בסיור שנערך במתחם ב־2015 בהשתתפות מהנדס העיר, הוזמנה גם רג'ואן להשתתף, אך לבסוף לא הגיעה. מי שכן הופיע היה גיסה של מנהלת האגף. כמו כן נכח בסיור אדריכל שהיה בעבר כפוף ישיר למהנדס העיר. הוא הוזמן על תקן האדריכל שתכנן את ביתה של רג'ואן לפני שעבד בעירייה. הוא היה גם בא כוחם של חמיו וחמתו הקשישים שגרו אף הם במתחם.
תגובות
העירייה: "ראש העירייה הקודם ניר ברקת, שדוח הביקורת הוגש לו, דחה אותו בתוקף. הוא ציין אז כי למרות הכבוד הרב שהוא רוחש למוסד הביקורת, הוא אינו יכול לקבל את ממצאי המבקרת ומסקנותיה, שכן מהנדס העיר הוא בעל התפקיד המוסמך לקבל החלטות בנושא ושיקול דעתו המקצועי הוא עצמאי והוא בוודאי יכול להחליט על הנחיצות של כביש חירום מתוקף סמכותו וחובתו.
"בניגוד לנטען בביקורת, מעיון בחומרים עולה כי לא היתה כוונה לסלול דרך חדשה או קבועה אלא רק לשפר את תוואי הדרך הקיימת. באשר לרג'ואן, גם כאן הקביעה שגויה שכן כתושבת העיר גם היא זכאית לקבל שירותים מהעירייה, וכשלדעתה העירייה אינה ממלאת את חובותיה היא רשאית לפנות לגורם המוסמך בתלונה. אין קשר בין מאמציה של רג'ואן לבין שיקוליו המקצועיים והעניינים של המהנדס, ולעירייה ולעומד בראשה אמון מלא ביושרם וביושרתם.
"כמו כן חשוב לציין כי גם ועדת הביקורת החליטה כי היא אינה מקבלת את מלוא המלצות דוח הביקורת והמליצה להעביר את הנושא לטיפולו של היועץ המשפטי לבדיקה כללית של נסיבות האירוע. היועץ המשפטי טרם גיבש את המלצותיו ויעשה זאת בקרוב".
רג'ואן: "פנייתי למהנדס העיר נעשתה אחרי שפרצו במקום שתי שריפות שהגיעו לפתח ביתי, והיה צורך בפתרון מהיר שיימנע סכנת חיים וחשש לשלום משפחתי. זה נעשה לאחר שמהנדס העיר כבר החליט, ללא כל מעורבות מצידי, על סלילת דרך חירום זמנית. כמו כן פורסמה חוות דעת מקצועית של הרשות הארצית לכבאות והצלה שלפיה יש להסדיר את הדרך".
מהנדס העיר שלמה אשכול: "עם כניסתי לתפקיד החלטתי שבמשמרת שלי לא ימותו אנשים, כפי שקרה בעבר כאשר אמבולנס לא הצליח להגיע לעין כרם עקב בעיות גישה. לעיתים צרכי חירום דחופים להצלת חיים מחייבים לקבל החלטות גם ללא הסדרה תכנונית שלמה. הוראתי לסלול דרך חירום זמנית במקום הזה היא דוגמה לניסיון להתמודד עם מציאות מורכבת כזאת, ולרג'ואן אין לכך כל קשר".