מתחם הרכב כיום. צילום: יואב דודקביץ'מתחם הרכב כיום. צילום: יואב דודקביץ'
מתחם הרכב כיום. צילום: יואב דודקביץ'
(מתחם הרכב כיום. צילום: יואב דודקביץ')
בית המשפט המחוזי דחה השבוע את העתירה שהגישה העירייה בנוגע להריסת מבנים שמיועדים לשימור במתחם הרכב מול התחנה המרכזית. העירייה דרשה לחדש את היתר ההריסה שהוציאה לארבעה מתשעת המבנים במקום, במטרה להרחיב את הרחבה שמול תחנת הרכבת יצחק נבון - אולם בקשתה לא התקבלה.
בית המשפט קבע כי לא היה מקום שהליך כזה יבוצע בלי לאפשר שיקול דעת תכנוני באמצעות רשות הרישוי. הוא צידד בעמדת ועדת הערר המחוזית שביטלה את ההיתר ובטענות המועצה לשימור אתרים שהגישה התנגדות להריסה וזכתה בערר. כמו כן נפסק כי העירייה תשלם הוצאות משפט בסך 10,000 שקל לכל אחת מהמשיבות שנגדן היא עתרה: ועדת הערר המחוזית והמועצה לשימור אתרים.
העירייה קידמה תוכנית להקמת כיכר ציבורית במקום. טענתה היתה כי הריסת המבנים נדרשת גם מטעמי בטיחות, בשל הקירבה לתחנת הרכבת הבין־עירונית המהירה החדשה שצפויה להביא לעלייה ניכרת בתנועת הולכי הרגל במקום עם השלמת קו הרכבת לתל אביב. בפסק הדין נקבע כי אכן מדובר במבנים היסטוריים בעלי ערך אדריכלי שמן הראוי לשלבם בכניסה לעיר עם הבנייה החדשה הרבה הצפויה באזור בעשור הקרוב.
כמו כן נקבע כי התוכנית שעליה התבססה העירייה, שנמצאת בתוקף מאז שנות ה־60, לא הגדירה את המבנים להריסה. ולבסוף, על פי פסיקת בית המשפט כלל לא ברור מהו הצורך הבטיחותי בהריסת ארבעת המבנים.
העתירה של העירייה נגד המועצה לשימור אתרים וועדת הערר המחוזית היתה צעד בלתי שגרתי ונדיר, שכן מדובר בגופים מקצועיים בהגדרתם. עכשיו גם בית המשפט חיזק את עמדותיהם.