זה לקח זמן, אבל בסוף המנזר מעין כרם חצה את המכשולים התכנוניים וקיבל אישור לבנייה במקום מהרגישים בכפר הציורי: מבנה לשימור הצמוד למעיין.
מאחורי התוכנית עומדים אנשי מנזר סנט וינסנט, שביקשו להגדיל את המתחם שבו נמצא המבנה המיוחד המשמש אותם. לטענתם, עליהם לבנות שם כמה מבנים חדשים כדי להגדיל את היצע החדרים. המנזר עוסק בפעילויות התנדבותיות, אבל לא תמיד מסוגל לאכלס את הנזירות והמתנדבים המגיעים לבצע את פעילותם ההתנדבותית.
לנוכח הקרבה למעיין, הקדוש לנוצרים, נדרשה חוות דעת הידרולוגית של רשות המים. לאחרונה התקבלה התשובה מהרשות, שאישרה שלא תהיה פגיעה בערוצי הזרימה של המעיין הקדוש.
אחד מהתנאים שקבעה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בדרך לאישור הוא שהגדר ההיסטורית המקיפה את המתחם תוגדר מבנה לשימור, ולא יתוכננו בה בעתיד כל שינויים. כמו כן, הדרך למנזר (שמכונה גם מעון סנט וינסנט) תסומן כדרך נופית לשימור ולא יהיו בה כל הרחבות.
עוד נקבע כי השטח הציבורי הפתוח הנמצא מדרום למתחם ימשיך לשמש חניה, ואילו החניון בחלק המרכזי של המתחם, יוחזר למצבו המקורי, כחורשה עם נטיעות חדשות.
אף על פי שלא תותר בנייה במבנה המרכזי, החליטה הוועדה שהוא יחובר פיזית למבנים החדשים. כתנאי נוסף להיתר החליטה הוועדה כי כל חומר הבנייה והעיצוב האדריכלי יידרשו לקבל את אישורו של אדריכל העיר.
התוכנית כוללת השתלבות עם הסביבה הנופית הרגישה במיוחד. אחת הסיבות לאישור, למרות הרגישות: "מדובר בתכנית ראויה שנועדה לתת מענה להמשך הפעילות החשובה של המוסד", קבעה הוועדה.