הבניינים בכניסה לעיר. הדמיה: האדריכל בועז ביטמןהבניינים בכניסה לעיר. הדמיה: האדריכל בועז ביטמן
הבניינים בכניסה לעיר. הדמיה: האדריכל בועז ביטמן
(הבניינים בכניסה לעיר. הדמיה: האדריכל בועז ביטמן)
תוכנית מתחם המקשר בכניסה לעיר יוצאת לדרך. השבוע ניתן היתר לתכנית הראשונה של פינוי בינוי בעיר שזכתה להיתר בנייה בשדרות הרצל. ההיתר ניתן להקמת מגדל ראשון מבין שניים מתוכננים בן 24 קומות. השבוע ניתן אור ירוק ליזמים להתחיל בבניית הפרויקט ובפינוי המבנים הקיימים תחילה.
הבניין יכלול 126 יחידות דיור והיקף שטחי הבנייה הכוללים יגיע לכ-50 אלף מ"ר. מתוכם כ-1,000 מ"ר יוקצו לטובת הקמת מבני ציבור. כמו כן תכלול התוכנית שטח ציבורי פתוח בהיקף של כ- 4,500 מ"ר.
תוכנית מתחם המקשר ממוקמת על שדרות הרצל בכניסה לשכונת קרית משה. היא עברה מכשולים רבים ועיכובים ממושכים כשמעבר לכל הדיונים בהתנגדויות בוועדות התכנון נאלצו גם לפנות להתערבות של ערכאות משפטיות והכרזה על 'דייר סרבן'.