צור באהר. מותר לבנות. צילום: שלומי כהןצור באהר. מותר לבנות. צילום: שלומי כהן
צור באהר. מותר לבנות. צילום: שלומי כהן
(צור באהר. מותר לבנות. צילום: שלומי כהן)
הכפר צור באהר זוכה סוף סוף לתוכנית מתאר כוללת. התוכנית החדשה אמורה להסדיר את הנושא הסבוך של עבירות הבנייה רחבות ההיקף שביצעו קבלנים בכפר במשך השנים, בין השאר בגלל היעדר תוכנית מתאר או יד מכוונת מהעירייה. אם תאושר, התוכנית אמורה לשחרר עתודות קרקע גדולות לערביי מזרח העיר הסובלים ממחסור חמור בדירות.
התוכנית אמורה להכפיל את מספר יחידות הדיור בכפר ב־13 השנים הבאות. כיום קיימות בו כ־5,000 יחידות דיור ואם יאושר התכנון החדש תורחב הבניה עד לכ־9,300 יחידות דיור. על פי חוות הדעת של הדרג המקצועי, פוטנציאל הבנייה שם גדול אף יותר ועשוי להגיע גם עד 15 אלף דירות, אך בהתחשב בקריטריונים תכנוניים שונים הוחלט לא לממש לעת עתה את כל פוטנציאל הבנייה.
התוכנית, שהועלתה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בראשות סגן ראש העירייה מאיר תורג'מן, זכתה לתמיכה פה אחד של כל חברי הוועדה שנכחו בדיון. חבר המועצה הטרי, האדריכל יהודה גרינפילד מסיעת 'ירושלמים', אמר: "חמישים שנה בונים שם בלי תוכנית מתאר והגיע הזמן שהעירייה תאפשר את פיתוח הכפר הזה לפי אמות מידה תכנוניות מקצועיות ובראייה כוללת. מדובר בצורך בסיסי של כל תושבי העיר, שנמצא מעבר לפוליטיקה, וטוב שכל חברי הוועדה תמכו ביוזמה".
התוכנית, שהוכנה בשיתוף התושבים, מציעה גם עידוד של יוזמות בנייה בהיקף גדול, שאגף מהנדס העיר מעדיף אותן על פני תוכניות נקודתיות קטנות כפי שנהגו לעשות בכפר עד כה. נוסף על הוספת בנייה חדשה והסדרת עבירות בנייה קיימות במידת האפשר ועל פי קריטריונים מוסכמים, התוכנית כוללת גם פיתוח מרחבי כולל. בכלל זה מדובר על הסדרת דרכים וכבישים, פיתוח שטחי מסחר ובמיוחד שמירה על אופי הבנייה בליבת הכפר הקיימת, כשעיקר הבנייה החדשה המתוכננת יהיה בשוליים.
כעת התוכנית עוד צריכה לקבל את אישורה של הוועדה המחוזית ולצלוח את שלב ההתנגדויות. אם הכול יתנהל כשורה, אפשר לצפות שבתוך כמה חודשים היא תושלם ותיכנס לתוקף.