רחוב דוד ניב השבוערחוב דוד ניב השבוע
רחוב דוד ניב השבוע
(רחוב דוד ניב השבוע)
השבוע (יום ד') נסגר החניון ברחוב דוד ניב בשכונת פסגת זאב מערב, ששימש את התושבים במשך כ-20 שנים, בשל היותו מבנה פל-קל. השבוע הוצבו בטונדות על ידי המחלקה למבנים מסוכנים. החלק התחתון של החניון שימש כחניון של 'סופר זול'.
דיירי רחוב דוד ניב, נמצאים במצוקת חנייה קשה מאוד בגלל הסמיכות לתחנת הרכבת של יקותיאל אדם. בעקבות זאת סומנו חניות בתחילת הרחוב לבעלי תו איזורי בלבד. סגירת החניון ברחוב תגרום לתושבי הרחוב למצוקה חניה קשה הרבה יותר.
בשיחה עם נציגי התושבים הציעה להם סגנית ראש העירייה, יעל ענתבי בשלב הראשון לפנות אל הקבלן שביצע את החניון ולהציע לו לבצע את החיזוקים בעצמו לפני הגשת תביעה שסביר שתעלה לו יותר כסף.
ענתבי: "כנציגת פסגת זאב במועצת העיר, אני פועלת בשיתוף עם דיירי הרחוב למציאת פתרונות למצוקות החנייה במקום. החניון העליון הוכרז כמבנה מסוכן ולכן נסגר מיידית. נפעל בכל המישורים להקל על תושבי הרחוב".