המבנה הבלתי חוקי. אוי למבוכההמבנה הבלתי חוקי. אוי למבוכה
המבנה הבלתי חוקי. אוי למבוכה
(המבנה הבלתי חוקי. אוי למבוכה)
מה יותר חמור ממה: עבירת בנייה במקום מרכזי בעיר? במבנה לשימור מלא? במתחם של תחנת משטרה? או בנייה ללא היתר שמבצע אחד מאגפי העירייה - שהיא הרשות האמונה על אכיפת החוק במקרה של עבירות כאלה? במקרה המדובר מתברר שכל התשובות נכונות.
במתחם תחנת המשטרה ההיסטורית לשעבר של השוק ברחוב יפו במרכז העיר, אבל הרחק מהעין הפקוחה של הפקחים מכיכר ספרא, הציבו גורמים באחד מאגפי העירייה מבנה קל מאלומיניום שמשמש משרד לכל דבר. הבעיה היא שהמתחם מוגדר לשימור מלא וגם הבניין ההיסטורי כשלעצמו משמש מועדון עבור הגימלאים של משטרת ירושלים.
כיוון שמדובר בחלק פנימי של המתחם, עבירת הבנייה אינה גלויה לעוברים ושבים ברחוב יפו. למעשה, גם במועצה לשימור אתרים הופתעו לגלות את דבר הצבת המבנה הקל המתכתי שאינו תואם בשום צורה את אופי הבנייה המקורית במקום. מן הסתם מבנה זה לא קיבל שום אישור נדרש ושום ועדת שימור או ועדת תכנון ובנייה אחרת לא דנו בנושא, שכלל לא הועבר לידיהן לשם דיון.
העירייה: "הנושא ייבדק על ידי המחלקה לפיקוח על הבניה ויטופל בהתאם לממצאים".