הכיכר. צילום: שלומי כהןהכיכר. צילום: שלומי כהן
הכיכר. צילום: שלומי כהן
(הכיכר. צילום: שלומי כהן)
הוועדה המחוזית עצרה את המוזיקה: תוכנית הפיתוח והשימור של כיכר המוזיקה בנחלת שבעה נדחתה בידי הוועדה. ההחלטה על הדחייה מגיעה אף שהמיזם תואם את מדיניות התכנון ומציע, לדברי הוועדה עצמה: "בינוי איכותי וראוי". הנימוק שניתן לדחיית אישור התוכנית הוא: "אי עידוד עבריינות". הוועדה מציינת בהחלטתה כי מדובר בעבירת בנייה בוטה ומתמשכת. עוד מצוין כי העבירה בוצעה לאחר הגשת התוכנית, תוך מה שהוועדה מכנה: "התעלמות שגרתית ושיטתית משלטון החוק".
התוכנית, שיוזם איש העסקים לורנט לוי, כוללת תוספת של אודיטוריום מעל למוזיאון החדש למוזיקה עברית. הוועדה מציינת כי מגישי התוכנית הביעו רצון לאטום את האודיטוריום שנבנה ללא היתר. חברי המחוזית קבעו כי ראוי שכך ייעשה עוד לפני שיתקיים הדיון בתוכנית החדשה שתוגש. לפיכך, עד שהדבר ייעשה החליטה המחוזית לדחות את התוכנית.
לוי הפתיע את כולם כאשר הופיע בכיכר עם דחפורים והחל לעבוד, עקב הבירוקרטיה המסורבלת שבה נתקל בכל הקשור להליכי התכנון והרישוי.
עמותת צחו"ר ועו"ד יוסי חביליו העומד בראשה פועלים כבר תקופה ארוכה נגד תוכניות הבנייה והפיתוח בכיכר המוזיקה ומנהלים מאבק ציבורי. העמותה פנתה מספר פעמים לערכאות משפטיות בנושאים שונים הקשורים לבנייה ולאופי הפעילות בכיכר. עו"ד חביליו: "אני שמח שהוועדה המחוזית קיבלה את עמדתנו והוציאה החלטה ברורה וחד־משמעית. עכשיו המבחן יהיה האכיפה של העירייה, שצריכה לכבד את ההחלטה, להפסיק את ההופעות שגורמות למטרדי רעש לשכנים ולהחזיר לקדמותו את מצב הכיכר".
לוי בתגובה: "מכבדים את החלטת הוועדה המחוזית ונפעל על פי ההנחיות בתקווה לעשות טוב יותר. אמשיך לבנות בעיר ולעשות עוד דברים טובים למען התושבים".