בית הכנסת. ניצחון למתפללים. צילום: שלומי כהןבית הכנסת. ניצחון למתפללים. צילום: שלומי כהן
בית הכנסת. ניצחון למתפללים. צילום: שלומי כהן
(בית הכנסת. ניצחון למתפללים. צילום: שלומי כהן)
חדשות טובות למתפללים בבית הכנסת הוותיק 'קהל חסידים' בנחלת שבעה: הוא לא ייאלץ להתפנות. כך פסק בית המשפט המחוזי בעיר בהרכב של שלושה שופטים.
הפרשה החלה כאשר ההקדש שמחזיק בבעלות על הנכס פנה בתביעה לפנותו בטענה כי המתפללים והגבאי הפרו את תנאי הדיירות המוגנת במקום. בית המשפט קיבל את הערעור שהגישה אגודת המתפללים על החלטת בית משפט השלום. את הערעור הגיש עו"ד אסף פוזנר המייצג את בני הקהילה. מדובר בנכס בעל מספר חדרים ושני החדרים ימשיכו לפעול כבית כנסת. עם זאת הערעור באשר לחדר השלישי נדחה ובית הכנסת ייאלץ לפנותו.
בערעור נטען כי תנאי הדייר המוגן לא הופרו וכי בעל הנכס ויתר מרצונו החופשי במשך שנים רבות על תשלום שכירות ריאלית עבור חלק משטח הבניין. כמו כן נטען כי הבעלים לא העביר מעולם דרישה לתשלום שלא כובדה.
בפסיקת בית המשפט המחוזי נקבע כי למתפללים מגיע 'סעד מן הצדק' וכי יש לשמור על זכויותיהם ומעמדם בנכס. מדובר במעמד של דייר מוגן בשני חדרים ורשות שימוש נלווה בחצר, בשירותים ובמחסן. עם זאת פסק הדין מותנה בכך שעל המתפללים לשלם לבעל הנכס 75 אלף שקל עבור השימוש במבנה במשך השנים, כפי שפסק בית משפט השלום בנושא.
בנמקו את החלטתו להפוך את החלטת הערכאה הנמוכה קבע בית המשפט המחוזי שאמנם לא מדובר בשימוש למגורים כפי שנקבע בייעוד, אך השימוש במקום כבית כנסת אינו למטרות רווח. זאת ועוד, משך האחזקה של עשרות שנים, קבע השופט, יצר קשר חזק בין אגודת המתפללים לנכס.
בית הכנסת' קהל חסידים' הוא אחד הוותיקים במרכז העיר וקיים יותר מ־60 שנה. הוא פעיל בכל ימות השבוע, ובימי חול הוא משרת גם את בעלי העסקים הרבים ואת קהל העוברים ושבים ברחוב סלומון.