האם העירייה עודדה חברות מדידה לנפח שטחי נכסים? בוועדת הכספים בעירייה עלה לסדר היום הנושא של המשך התקשרות העירייה עם חברת קבלן המודדת נכסים לצורך חישובי ארנונה לשטחי מגורים ועסקים.
1 צפייה בגלריה
מודד
מודד
שיטת תגמול בעייתית
(צילום המחשה: shutterstock)

במהלך הדיון התברר כי העירייה מתגמלת את אותן חברות לעדכן תשלומי ארנונה על פי אחוז מסוים מהיקף הגידול שהם מודדים. לא קשה להסיק כי שיטה כזו מעודדת ולעיתים מחייבת או מאלצת אותן 'להגדיל' את שטחי הדירות והעסקים הנמדדים על ידן, שהרי ככל שהיקפי הנכסים יגדלו, גם שכרן יגדל בהתאם.
חבר המועצה יהודה פרוידיגר סבור כי מדובר בשיטה פסולה, ובעצה אחת עם עוד מספר חברי מועצה הוחלט להוריד, בינתיים, את הנושא מסדר היום ולדחות את אישור ההתקשרות עד לקבלת חוות דעת משפטית וחומר רקע נוסף, שלפיהם ייבחנו אפשרויות תשלום והעסקה אחרות.
"למיטב הבנתי ולאחר ייעוץ שקיבלתי ממשפטנים אכן שיטת חיוב כזאת אינה חוקית", אומר פרוידיגר, "אני מציע תשלום אחיד לפי גודל דירה ממוצעת או לחלופין אחוז מהמשולם על הדירה לפני המדידה החדשה".
מהעירייה נמסר: "שיטת התגמול לפי תשלום עבור כל מ"ר רבוע הנמדד (בבינוי חדש), הינה מקובלת בקרב עיריות רבות ונמצאות אף במכרזי השלטון המקומי הרלוונטיים לביצוע סקרי נכסים. הטענה שעולה נבדקה בעבר על ידי היועץ המשפטי לעירייה, והוא נתן את אישורו לכך. תושב או בעל עסק, הטוען כי חלה טעות במדידה, רשאי לערער וטענתו תיבדק במדידה נוספת. ככל וטענתו תימצא מוצדקת, חברת המדידה תשיב את התשלום, כולו או חלקו, אשר שולם לה מהעירייה".