באו להרים. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה להפקדה תוכנית להקמת מגדל של 25 קומות על דרך חברון ורחוב עין צורים בקצה שכונת ארנונה. ההחלטה ניתנה במסגרת מיזם של התחדשות עירונית, כאשר מספר הקומות מתאפשר הודות למדיניות של עידוד הבנייה לגובה בסמוך לתוואי הרכבת הקלה, שתעבור על ציר דרך חברון בעוד מספר שנים.
1 צפייה בגלריה
ארנונה
ארנונה
היכונו לביאת המגדלים. ארנונה
(צילום: יואב דודקביץ')
החלטת המחוזית התקבלה בניגוד להמלצת הוועדה המקומית, שקיצצה בגובה הפרויקט ואישרה 20 קומות בלבד. במתחם יוקמו 114 יחידות דיור, כש־20 אחוז מהן יהיו דירות של עד 80 מ"ר שמיועדות לזוגות צעירים. כל קומה תהיה בשטח כולל של עד 600 מ"ר, כשגודל דירה ממוצעת יעמוד על כ־100 מ"ר. עוד נקבע כי המתחם לא יכלול גדרות וחסימות כלשהן במפלס הרחוב, כדי ליצור מעבר חופשי לרחובות הסמוכים.
התוכנית של משרד יגאל לוי אדריכלים כוללת גם שטחי מסחר בחזית הפונה לכיוון דרך חברון. הוועדה המחוזית קבעה עוד כי היזם יקצה לטובת הציבור שטח בנוי לגן ילדים בגודל של 130 מ"ר ועוד מבנה לצרכים קהילתיים בשטח בנוי של 250 מ"ר. לנוכח הצמידות לציר הרכבת הקלה אישרה הוועדה המחוזית הקמת חניון עם תקן חניה מופחת, זאת כל עוד עשרה אחוזים ממקומות החניה יוקצו לטובת חניית אורחים, בנוסף לחניות הפרטיות לבעלי הדירות עצמם.
כמו כן כתנאי למתן היתר נקבע כי תהיה הפרדה מלאה בין החניון למגורים לחניון שיוכשר לטובת הציבור הרחב. הוועדה המחוזית גם הנחתה את היזמים לפעול כדי לסייע ליצור רצף אורבני מסחרי ופעיל. לצורך זה ניתנה בין היתר הנחיה שלפיה במסגרת הריסת הבנייה הקיימת ייהרס גם קיר תמך גדול שנמצא כיום בשטח ומהווה חסימה מיותרת.