המהפכה יוצאת לדרך: רשות מקרקעי ישראל שלחה לאחרונה ל-11,853 חוכרים הודעה על כך שהנכס שלהם עובר לבעלותם המלאה בטאבו, ללא כל תמורה ומתוכן כ-3223 תושבי ירושלים. מדובר על נכסים בבנייה רוויה (דירות) ונכסים צמודי קרקע, הרשומים כיום בטאבו בחכירה מהוונת.
1 צפייה בגלריה
חתימה
חתימה
רמ"י תעביר ל-3 אלף חוכרים ירושלמים את הרישום בטאבו על נכסיהם
(צילום המחשה: shutterstock)
במידה ולא יתקבלו מכתבי התנגדות מהחוכרים תועבר הבעלות סופית לחוכרים, לאחר 60 יום , בממשק מקוון מול הטאבו, ללא צורך בביצוע פעולה כלשהי מצד החוכרים. הודעות על רישום הנכס בטאבו ישלחו לחוכרים על ידי רשות מקרקעי ישראל.
לאחר רישום הבעלות בטאבו, יוכלו הבעלים לפנות ישירות ללשכות רישום המקרקעין ולוועדות התכנון המקומיות לצורך ביצוע פעולות במקרקעין ללא צורך באישור או בהסכמה של רמ"י ומבלי שיידרשו לשלם כל תשלום בגין פעולות אלה (כגון: העברת זכויות ותוספת בנייה).
כמו כן, קבלת הבעלות אינה חובה אלא זכות. חוכר רשאי לסרב להצעת רכישת הבעלות, גם כשזו ללא תמורה, ולהישאר במעמד של בעל זכויות חכירה מבלי לעבור למעמד של בעלים, אולם במצב זה ימשיך להזדקק לשירותיה של רמ"י בכל פעולה אותה יבקש לבצע במקרקעין.
במרחב ירושלים נשלחו מכתבים לכ-3223 חוכרים מהם כ-3003 בבניה רוויה ו-220 בבניה נמוכה. (בין הישובים אשדוד ,אשקלון, ירושלים ,קרית גת, קרית מלאכי, בית שמש ועוד)
העברת הבעלות המלאה לחוכרים במקרקעי ישראל במגזר העירוני במסגרת הרפורמה ברשות מקרקעי ישראל נעשית מאז שנת 2011 שם נקבע כי בעלי הזכויות במקרקעין בייעוד מגורים ותעסוקה במגזר העירוני, יוכלו לקבל ללא תמורה או בתמורה את הבעלות המלאה והבלעדית בנכסיהם.
עד כה רשמה רשות מקרקעי ישראל בעלות בטאבו לכ-670 אלף חוכרים מתוכם כ-470 אלף במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל ובהתאם לכללים שנקבעו בחוק רשות מקרקעי ישראל לגבי הזכאות לקבלת בעלות. כמו כן בכ-9 אלף נכסים בבניה נמוכה ותעסוקה נרכשה הבעלות בתמורה.