הזמן עובר והעלייה לעולם נמשכת. לפי הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאחרונה, שביצעה השוואה בין מחירי עסקאות בחודשים דצמבר-ינואר למחיריהן בחודשים נובמבר-דצמבר, עולה כי מחירי הדירות עלו ב־0.8%, ובכך השלימו עלייה של 4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2018-ינואר 2019).
בנייה בירושליםבנייה בירושלים
בנייה בירושלים
(צילום: אלכס קולומויסקי)
כמו כן לפי פילוח המחירים לפי מחוזות בחודשים דצמבר-ינואר לעומת החודשים נובמבר-דצמבר, נמצא כי בירושלים נרשמה עלייה של 1.6%. בכך הבירה מובילה את המגמה הכללית בשאר המחוזות בארץ: דרום: 1.1%, צפון: 1.0%, מרכז: 0.8%, תל אביב: 0.6% וחיפה: 0.3%.
בפילוח מחוזי של השינויים במחירי הדירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2019-ינואר 2020 מול דצמבר 2018-ינואר 2019) ירושלים בלטה גם כן בעליית מחירים בהיקף של 3.7%.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו ב־1.1% בחודשים דצמבר-ינואר לעומת נובמבר-דצמבר, ובכך השלימו המחירים ירידה של 1.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2018-ינואר 2019). שיעור העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב עומד על 40.6%, בהשוואה ל־43.6% בתקופה הקודמת (נובמבר-דצמבר).