האם מכללת הדסה הוותיקה תפונה מהמבנה ההיסטורי שבו היא פועלת? זו אפשרות שבהחלט עלולה להתממש. אל המוסד האקדמי, שמתפרס על פני מספר מבנים במרכז העיר, נשלח מכתב חריף על ידי עו"ד דוד בסון בשם ההסתדרות המדיצינית הדסה ובשם מנכ"ל הדסה, פרופ' זאב רוטשטיין, ובו דרישה לפינוי מיידי מהמתחמים ברחוב הנביאים בין רחוב הרב קוק לרחוב החבצלת. זאת, לטענתם, משום שבמשך שנים המכללה מסרבת לשלם לה דמי שכירות על אותן קרקעות.
מכללת הדסהמכללת הדסה
מכללת הדסה
(צילום: מערכת מיינט)
הדרישה לפינוי לא אמורה להפתיע את המכללה: כבר לפני מספר שנים נשלחה להם התראה שמחובתם לשלם עבור הקרקע, ולא- יתפנו אחרי חמש שנים. משחלף הזמן, ולא נעשה דבר החליטו הארגון ומנכ"ל בית החולים לשלוח את המכתב האמור ובו דרישה להתפנות עד סוף השנה האקדמית.
תחילתו של הסיפור לפני יותר מ־20 שנה, כשארגון הדסה נתן למכללה האקדמית להשתמש בחינם בקמפוס הישן ששימש בעבר כבית החולים הראשון של הדסה. הובהר אז כי רשות השימוש תהיה בכפוף לתנאים שאמורים היו להיות מסוכמים בין הצדדים בהמשך.
יצוין כי באותה עת שהשטח ניתן לה, המכללה נמנתה עם מוסדות ארגון הדסה. הסכסוך ניצת בשנת 2012, כשההסתדרות המדיצינית הדסה ביקשה מהמכללה דמי שכירות נמוכים עבור השימוש במבנה, אולם עד היום אלה לא שולמו לה, ולמרות בקשתה לא הוסדרו התנאים הנוגעים להמשך פעילותה של המכללה במקום.
כפי שנחשף ב'בונוס', דמי השכירות שמכללת הדסה התבקשה לשלם נמוכים במיוחד. על פי הערכות, בשנים הראשונות היה אמור הסכום לעמוד על 200 אלף שקל לשנה, וגם לאחר מכן, דמי השכירות לא היו אמורים לעלות על כ־2.2 מיליון שקל לשנה. זאת מול הערכות כי ערך שכירות הנכסים אמור להיות סביב 15 מיליון שקל לשנה.
עוד צוין במכתב כי המכללה ביצעה עבודות בנייה במתחם ללא אישור בעלי הקרקע והגישה בקשות להיתרי בנייה ללא הסכמתם, תוך הטעיית העירייה לכאורה כי המכללה כביכול היא בעלת הזכויות במתחם. לטענת הארגון הרפואי, הצגת מצג שווא שכזה תוך התכחשות לזכויות הבעלים האמיתיים של הקרקע שומטת את זכותה של המכללה להמשיך להשתמש בנכס. כמו כן הודגש במכתב כי המכללה מתעלמת ממצבו הכלכלי הדחוק של בית החולים בשנים האחרונות וכי ראוי שהקרקע שעליו יושבת המכללה תסונף לבית החולים בהר הצופים, שמשווע לפיתוחו ולהגברת הפעילות הרפואית שלו.
הבניין ההיסטורי שעומד במרכז הפרשה הוקם בשנות ה־70 של המאה ה־19 בידי הברון רוטשילד ושימש תחילה כבית חולים. בתחילת שנות ה־20 של המאה שעברה הוא נמסר לארגון נשות הדסה לצורך הקמת בית ספר לסיעוד. מאז שנות ה־90 פועלת במקום מכללת הדסה, תחילה כמכללה טכנולוגית שנסגרה, ומאוחר יותר, בשנת 1996, הוקמה המכללה האקדמית הדסה. עם קבלת אישור המועצה להשכלה גבוהה נפרדה המכללה האקדמית מהנהלת ארגון נשות הדסה ועברה להיות מנוהלת בידי עמותה חיצונית, אך כאמור היא המשיכה לעשות שימוש במבנה מאז ועד היום, ללא תשלום עבור הנכס.
בעבר נימקה המכללה את סירובה לשלם דמי שכירות בכך שבמשך שנים שררה הבנה בין שני הגופים שלפיה נוכחות המכללה האקדמית במבנה אינה מוגבלת בזמן ואינה כרוכה בתשלום.
בתגובה נמסר מהמרכז האקדמי הדסה: "אין בכוונתנו לנהל שיח דרך אמצעי התקשורת".