אולי הקורונה תבלום את עליית המחירים? לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) לחודשים ינואר-פברואר 2020, מדד מחירי הדירות בעיר רשם עלייה של 1.4%, ביחס למדד דצמבר 2019 -ינואר 2020. מדובר בעלייה הגבוהה ביותר ביחס לשאר המחוזות: צפון (1.2%), תל אביב (1.1%) ודרום (0.6%).
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ינואר-פברואר 2019, ובהתאם למגמה הארצית, ירושלים ממשיכה לטפס ולהשלים עלייה של 5.2%.
אתר בנייה בירושליםאתר בנייה בירושלים
אתר בנייה בירושלים
(אילסטרציה: יואב דודקביץ')
מדד מחירי הדירות הכלל ארצי של הלמ"ס לחודשים ינואר-פברואר 2020, עלה ב־0.6% לעומת דצמבר 2019 - ינואר 2020. לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ינואר-פברואר 2019), נרשמה עלייה של 3.9%. מדובר בתקופה בה השפעת הקורונה טרם ניכרת במחירים, והמגמה לא השתנתה בזמן זה מעלייה לירידה.
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו ב־0.8% לעומת החודשים הקודמים, ובכך הם השלימו ירידה של 0.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ינואר-פברואר 2019). העלייה בחודשים אלה נמוכה מעט מהעלייה בחודשים הקודמים, שעמדה על 1.1%.
שיעור העסקאות שבוצעו במסגרת תוכנית מחיר למשתכן הממשלתית והשתתפו בחישוב, עומד על 39.2% בהשוואה ל־39.8% בתקופה הקודמת (דצמבר 2019-ינואר 2020). מדובר באחוזים נמוכים יותר בהשוואה לחודשים הקודמים שבהם שיעור העסקאות של התכנית עמד על 40.6%, ולעומת החודשים שקדמו לכך (נובמבר 2019-דצמבר 2019), שבהם שיעור העסקאות של מחיר למשתכן היה 43.6%.