שכונת רמות. שניים מהמבנים שייקלחו מהעירייה | צילום: יואב דודקביץ'שכונת רמות. שניים מהמבנים שייקלחו מהעירייה | צילום: יואב דודקביץ'
שכונת רמות. שניים מהמבנים שייקלחו מהעירייה | צילום: יואב דודקביץ'
(שכונת רמות. שניים מהמבנים שייקלחו מהעירייה | צילום: יואב דודקביץ')
הפסיקה שגורמת כאב ראש גדול למינהל החינוך העירוני בפרט, ולעירייה בכלל - עיריית ירושלים תיאלץ לפנות שבעה מבני ציבור בשכונת רמות הנמצאים בבעלות המדינה – כך פסק בית משפט השלום בעיר בשבוע שעבר במסגרת תביעה לפינוי שהוגשה על ידי המדינה.
דיירים במקום גני ילדים
במסגרת הבקשה לפינוי המבנים ציינה המדינה כי כלל הנכסים הושכרו לעירייה לפני עשרות שנים ובעקבות מחסור גדול בדירות עבור זכאי הדיור הציבורי, נוצר צורך משמעותי בהגדלת ההיצע.
"ההליך שלפניי מתנהל בין שני גורמים המבקשים להטיב עם האוכלוסייה, ברובה אוכלוסייה הנזקקת לשירותים ציבוריים. התובעת מן העבר האחד מבקשת לעשות שימוש בנכסים לצורך אכלוס דיירים הזכאים לדיור ציבורי, תוך שציינה כי תור הממתינים לדיור ציבורי בירושלים הוא מהארוכים ביותר. הנתבעת מבקשת לעשות שימוש בנכסים לצרכי ציבור שונים, ובהם גני ילדים, מועדונית, גנים לחינוך מיוחד, מועדון לקשישים ועוד", ציינה בפסק הדין השופטת קרן אזולאי.
לאור חשיבות הסוגיה, בית המשפט הציע לצדדים להגיע להסדר פשרה, אך הדבר לא הסתייע. "במסגרת זו הועלו הצעות שונות לסיום ההליכים בפשרה, לרבות בדרך של העמדת נכסים חלופיים באופן שיאפשר לשני הצדדים להמשיך לתת את השירות הציבורי החיוני. למרבה הצער, ניסיונות אלה לא צלחו, ועל כן, נדרשה הכרעה בתביעה".
חלק מטיעוני ההגנה של העירייה התייחסו לחשיבות חסרת התקדים בהפעלת מועדון הקשישים בשכונה שעלול להיסגר.
"טענה נוספת שהעלתה הנתבעת היא כי מוטלת על התובעת חובה לשקול את האינטרס הציבורי והקושי להפסיק את השירותים הציבוריים הניתנים בכנסים נושא ההליך. כך למשל, נציגת הנתבעת העידה בדיון כי אילו ייסגר מועדון הקשישים, גוזרים על הקשישים מוות כי הם יצטרכו להישאר בבית ללא תעסוקה", נאמר בפסק הדין.
בפסק הדין נקבע כי על העירייה לפנות את כלל הנכסים על לסוף השנה הנוכחית. "מדובר בנכסים המשמשים לצרכים ציבוריים שונים ובהם גן ילדים ומועדון לקשישים, ברי כי פינוי מיידי של נכסים אלה יביא לפגיעה קשה בנתבעת ובציבור שמקבל את השירות במקומות אלה, ועל כן יש לקבוע מועד לפינוי שמתחשב בפגיעה האפשרית בנתבעת ובציבור", פסקה השופטת אזולאי.