פרויקט ההייטק שייבנה מעל כביש בגין. הדמיה: דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים פרויקט ההייטק שייבנה מעל כביש בגין. הדמיה: דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים
פרויקט ההייטק שייבנה מעל כביש בגין. הדמיה: דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים
(פרויקט ההייטק שייבנה מעל כביש בגין. הדמיה: דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים )
הוועדה המחוזית קיבלה חלק מטענות תושבי בית הכרם נגד תוכנית המתאר החדשה שיוזמת העירייה לציפוף ועיבוי השכונה.
עוד בטרם תתקבל החלטה בעניין התוכנית עצמה החליטה הוועדה להורות על עיריית ירושלים להכין סקר עצים שכונתי ותיק תיעוד מתחמי של המבנים המיועדים לשימור בשכונה. לצורך כך נקבע פרק זמן של שלושה חודשים, בהם התוכנית לא תקודם כלל.
רק לאחר השלמת סקרים אלו ובדיקת הממצאים בהם בידי לשכת התכנון הוועדה תיקבע מועד לשוב ולדון בתוכנית המתאר הכוללת. לאחר מכן היא תחליט אם ובאלו תנאים לאשר את קידומה.
חברת מועצת העיר, לורה ורטון שהיא גם תושבת בית הכרם: "שמחתי להופיע בפני הוועדה המחוזית ולדרוש, עם עוד תושבים רבים. שני דברים מרכזיים הטעונים שיפור בתוכנית המתאר: נושא השימור והעצים. על העירייה לדאוג לא רק לבניינים אלא קודם כל לתושבים, לסביבה בריאה ולטבע. זהו ניצחון לתושבי בית הכרם".