גל"צ. אילוסטרציה: ויקפדיה, עירד עצמוןגל"צ. אילוסטרציה: ויקפדיה, עירד עצמון
גל"צ. אילוסטרציה: ויקפדיה, עירד עצמון
(גל"צ. אילוסטרציה: ויקפדיה, עירד עצמון)
המאבק החדש של תושבי שכונת היוקרה: אחרי שנאבקו בעבודות בנייה לצורך הקמת חניון אוטובוסים תושבי השכונה מסמנים מאבק חדש נגד הקמת אנטנות שידור של תחנת גלי צה"ל.
במכתב שנשלח לוועדת תכנון ובניה של העירייה מביעים התושבים את חששם מהקמת אנטנות שידור של מתחם גלי צה"ל שעתיד להיבנות בסמיכות לבתי המגורים. עוד מלינים הדיירים כי לא ניתנה להם כל אפשרות להביע את התנגדותם לתוכנית זו.
"התוכנית אינה נותנת את הדעת בכל הנוגע לסוגיית הצבת אנטנות שידור במסגרת פעילות גלי צה"ל במתחם וקירבתם לבתי המגורים. מיותר לציין על הנזקים הצפויים לנו כתושבים מול קרנית האנטנות והשידורים במתחם", כתבו במכתב.
בהמשכו הביעו התושבים את חששם מפגיעה ממשית בבריאותם בעקבות הקמת אנטנות שידור: "סמיכות האנטנות בעלת קרינה תסכן את בריאותם של התושבים. לעניין זה ישנם שורות מחקרים התומכים בנתון שקרינת אנטנות עלולה לסכן תושבים, בפרט ילדים".
כאמור, בניית בית גלי צה"ל החדש יקום בסמיכות לשכונה ויתפרס על 2,500 מ"ר. במסגרת הפרויקט יוקמו אולפני רדיו מתקדמים לתחנות גלי צה"ל וגלגלצ. תכנון והקמת המבנים יארכו כשלוש שנים .
ד״ר אופיר לנג, יו"ר מנהל קהילתי לב העיר :"כיוון ששטח התכנית נמצא בסמיכות לשכונת משכנות האומה, הכוללת בנייני מגורים, גני ילדים ואשכול גנים ומעונות יום אשר מתוכננים להיות מוקמים מצפון למתחם בית החייל, קיים חשש שסמיכות האנטנות בעלות קרינה תסכן את בריאותם של התושבים.
"לעניין זה, ישנם שורת מחקרים התומכים בנתון שקרינת אנטנות עלולה לסכן תושבים, בפרט ילדים. לאור האמור, בכוונתו לבקש מהוועדה לתכנון ובנייה לדרוש הבהרות והכנת דוח מקצועי על ידי גורמי מקצוע בפיקוח המשרד להגנת הסביבה בטרם אישור התכנית ולהתנגד להצבת אנטנות שידור אשר יסכנו את בריאותם של תושבי האזור וילדי הגנים".