גילה. זינוק בפופולריות. צילום: יואב דודקביץ'גילה. זינוק בפופולריות. צילום: יואב דודקביץ'
גילה. זינוק בפופולריות. צילום: יואב דודקביץ'
(גילה. זינוק בפופולריות. צילום: יואב דודקביץ')
החרדים הקנאים, מאיימים לצאת ולהפגין נגד מה שהם מכנים 'חילול קברים' שעלול להתרחש בשכונת גילה. כל זאת בעקבות סלילת כביש חדש המוביל לשכונה במערב גילה, שאמור לעבור בסמיכות לקברים יהודים הנמצאים בסמיכות.
במודעות שפורסמו הקנאים בימים האחרונים תחת הכותרת "סערה ציבורית בשכונת גילה" הם מציינים את חששם מפני חילול אפשרי. "מאות מערות קבורה עתיקים הספונים וטמונים בשכונת גילה בירושלים, נמצאים בימים אלה תחת סכנת הכחדה מבהילה ונוראה", לשון המודעה. הקנאים דורשים משר השיכון לשנות את התכנית: "תושבי השכונה מתחננים אליך - חוס ורחום על החיים והמתים".
בסוף המכתב הם מציינים כי הם מוכנים "לכל קריאה", ושיגיעו למנוע את החילול האפשרי.
יו"ר המנהל הקהילתי, עופר איובי: "הפיתרון הנכון ביותר בסוגיה הזו - הפיכת כביש הגישה הזמנתי שפעלתי להקימו להפיכת כביש קבוע, זה הפיתרון הנכון ביותר. מצד אחד עבודות הפיתוח יוכלו להמשיך מבלי לפגוע בקברים ומצד שני אכלוס המשפחות, כ-4,000 במספר לא ייפגע".