בניין האו"ם בארמון הנציב. צילום: חיים צחבניין האו"ם בארמון הנציב. צילום: חיים צח
בניין האו"ם בארמון הנציב. צילום: חיים צח
(בניין האו"ם בארמון הנציב. צילום: חיים צח)
תושבי ארמון הנציב נגד האו"ם: תחתמו על חוזה או צאו מהשכונה. לאחרונה חתמו יותר מ־2,100 מתושבי השכונה על עצומה הקוראת להחזיר את מבנה ארמון הנציב ההיסטורי לריבונות ישראלית ולסלק ממנו את נציגי ארגון האומות המאוחדות. הדרישה: שהארגון יחתום על חוזה מול מדינת ישראל, דבר שלטענתם צריך היה לקרות לפני יותר מ־50 שנה.
מאז תום מלחמת ששת הימים נמצא בארמון הנציב מערך דיור בשטח 45 דונם של כוחות משקיפי האו"ם. מדובר במבנה מושבם של הנציבים העליונים מטעם השלטון הבריטי עד שנת תש"ח - ובעצם ב'ארמון הנציב' שעל שמו נקראה השכונה.
הארמון שבו נמצאים אנשי ארגון האו"ם עומד על קרקע של המדינה והוא נכס השייך לה. לפי תושבי השכונה, כבר עם כניסתם בשנת 1967 ביקשה המדינה מארגון האו"ם לחתום איתה על חוזה שכירות - דרישה שסורבה מאחר שהסכמה לה היתה מבטאת הכרה של האו"ם בריבונות של מדינת ישראל בירושלים.
לדברי התושבים, במשך עשרות שנים נותר המצב בעינו - האו"ם מתגורר ומחזיק בנכסים של המדינה בשכונה בלי כל הסכם רשמי בינו ובינה. המבנה שמחזיק האו"ם מיועד לשימור והוא נכס היסטורי, אך הדבר לא מנע מהארגון הבינלאומי לערוך בו שינויים ושיפוצים, שלטענת התושבים נעשו ללא קבלת היתר.
עוד טוענים התושבים כי הארגון פלש לשטחים סמוכים ובנה גם בהם. כעת פתחו התושבים בעצומה הקוראת למדינה להגיש לאו"ם חוזה שמסדיר את שימושו בשטח ובמבנה, בתנאים שתקבע המדינה. אם האו"ם יסרב לחתום, מצהירים התושבים, תפתח המדינה בהליכים מתאימים לסילוקו של הארגון מן האתר.
עוד דורשים תשובי השכונה את סילוקו המיידי של הארגון מן השטחים הנוספים שפלש אליהם ואת פירוק המבנים שנבנו בלא היתר. לבסוף הם חותמים על הדרישה לפתוח את הארמון עצמו לביקורים. "בהימנעותה מאכיפת סמכותה - כזכותה וחובתה בדין - נותנת המדינה את ידה לפגיעה קשה באתר השייך לכלל הציבור", כתבו התושבים.
מהעירייה נמסר: "מוסדות האו"ם הינם בעלי חסינות משפטית מכוח אמנה שעליה חתומה מדינת ישראל. בשל כך, אין אפשרות לבצע אכיפה עירונית כנגדם והטיפול הועבר למשרד החוץ, היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה ופרקליטות המדינה, בכדי שהם יבחנו את דרכי האכיפה והטיפול במקום ככל שניתן, ואם וככל שניתן לבצעה עלידי רשויות המדינה".
את תגובת האו"ם לא ניתן היה להשיג עד למועד פרסום הכתבה.