'ירי בנגמש' בין הכוחות הירוקים: הארגונים הירוקים החלו השבוע מאבק חדש ישן. הפעם בינם לבין עצמם. החזית: אתר מצפה נפתוח מתחת לשכונת רמות.
מחאת הארגונים הירוקים במצפה נפתוחמחאת הארגונים הירוקים במצפה נפתוח
מחאת הארגונים הירוקים במצפה נפתוח
(צילום: ענת כהן יחסי ציבור)
במקום התנהל תקופה ארוכה מאבק ציבורי נגד כוונת המדינה להקים במקום שכונת מגורים חדשה. ראש העירייה הקודם, ניר ברקת, הצטרף בסוף לעמדת הארגונים הירוקים והתנגד לתוכנית שקידמו במשרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל. אך הוא לא הספיק לחתום בסוף הקדנציה שלו על מתן תוקף לתוכנית אלטרנטיבית להפוך את המתחם לאתר טבע עירוני מפותח.
הפעם החברה להגנת הטבע, ארגון 'רמות למען הסביבה' ושדולת ירושלים בת-קיימא יוצאים השבוע נגד העבודות לחישוף הקרקע שאישרו רשות הטבע והגנים (הרט"ג). בדרך כלל הם נמצאים באותו צד של המתרס יחד עם הארגונים הירוקים האחרים.
העבודות במצפה נפתוח הם הסנונית הראשונה במטרה של מושב כיסלון, שמחזיקים בקרקע, לנטוע מחדש כרמים במקום. לטענת החברה להגנת הטבע, מדובר בשיא עונת ההמלטה של עדר הצבאים. הנחיצות של עשבייה גבוהה היא תנאי הכרחי, כיוון שהעופרים הרכים מוחבאים אחרי לידתם,בין העשבים. רק כעבור יומיים-שלושה הם מתחילים לעמוד על רגליהם בכוחות עצמם.
חביבה שפר משדולת ירושלים בת קיימא ומרמות למען הסביבה מסרה: "אין לנו התנגדות לנטיעת הכרמים אבל הבעיה היא העיתוי. עכשיו זה קריטי ומאוד יפגע בהמלטות וגידול של מספר הפרטים בעדר של צבאים שהוא מין הנמצא בסכנת הכחדה".
הפעילים הירוקים אף הגיעו למתחם מצפה נפתוח עצמו והפגינו שם נגד העבודות.
תגובת רשות הטבע והגנים לעבודות במצפה נפתוח: "מדובר בשטח חקלאי הנמצא בהחזקה של מושב כיסלון ועובר על סמך החלטתו תהליך של החלפת סוג הגידול מזיתים לכרמים. יודגש כי לא מדובר בשטח שמורה או גן לאומי מוכרז.
"רשות הטבע והגנים, האמונה על שמירת ערכי הטבע בישראל, נתנה במסגרת תחום אחריותה היתר לביצוע העבודות בכפוף לכך שתהיה רק פגיעה מידתית מסויימת ונקודתית באזוב מצוי ולא פגיעה מעבר בערכי טבע מורשת ונוף מוגנים באזור ביניהם: טרסות חקלאיות עתיקות, צומח וחי מוגנים. עבודות מסוג זה נעשות תחת פיקוח שוטף ומתקיים שיח ישיר עם האחראים על העבודות בכל חשש לפגיעה בערכי טבע למען מניעתה. יצויין כי העבודות המסיביות כגון חישוף השטח נמשכו מספר ימים בודדים ולעת עתה כבר הסתיימו לתקופה הקרובה".