תושב שכונת רמת שלמה ערער על שתי דו״חות חנייה שניתנו לו על ידי פקחים עירוניים לאחר שנטען כי חנה ברחוב בניגוד להסדר החנייה. התושב, החנה את רכבו באדום-לבן לפני השעה 10 בבוקר, לאחר שאחד מהפקחים בשכונה אמר לו ש״ניתנה הנחיה שעד 10 בבוקר לא נותנים דו״חות״. שופט בית המשפט לעניינים מקומיים קבע כי מדיניות החנייה לא פורסמה באופן רשמי והורה על ביטולם. ״משלא פורסמה אותה מדיניות מקלה ומשלא בוצעה האכיפה הסדורה, אין יסוד לעמדת המאשימה על האישומים״ פסק. 
דו״ח חניהדו״ח חניה
דו״ח חניה
(צילום: רועי אלמן)
״נקודת המוצא של האזרח היא כי כאשר מוצב תמרור, כוונת הרשות היא לאכופו באופן מלא, כל העת. במקרה בו קובעת הרשות מדיניות אכיפה הגורעת מתוקף התמרור, מוטלת על הרשות החובה החוקית לפרסם ברבים את אותה מדיניות״ ציין השופט והוסיף ״משלא פורסמה אותה מדיניות מקלה ומשלא בוצעה האכיפה הסדורה, אין יסוד לעמידת המאשימה על האישומים. יתרה מזאת, מדיניות האכיפה שצוינה על ידי עדי התביעה מעלה תמונת מצב אבסורדית ביחס לתכלית הצבת התמרור באותו רחוב״, אמר השופט דניאל מרדכי דמביץ.
מעדויות עדי התביעה וגורמים באף החנייה עלה כי הפקחים עשו דין לעצמם והחליטו לבצע אכיפה ברחוב רק במשך 9 שעות ביממה בלבד. על החלטה זו שלא פרוסמה מתח השופט ביקורת: ״משעה שקיימת מדיניות כתובה לגבי אי אכיפה של עבירות חניה בשעות מסויימות, אין זה מצופה מהאזרח לנחש מה הן השעות הקבועות באותה מדיניות נסתרת פקחים שהעידו במשפט ציינו כי ברחוב מתבצעת אכיפה  מרובה, אלא שבחקירה נגדית  התברר כי במהלך אותה שנה ניתנו ברחוב רק 22 דוחות וכפועל יוצא - 2 דוחות בחודש״.
״הטענה בדבר ריבוי דו"חות סותרת לחלוטין את הממצא שעלה בדיון ההקראה בדבר רמת האכיפה המבוצעת ברחוב. מתן פחות משני דו"חות בחודש, ברחוב אשר נטען כי מבוצעות בו עבירות רבות, מעיד על אכיפה זעומה. בפרט כאשר מדובר בשני פקחים שעובדים במקביל. כמות הדו"חות שניתנו ברחוב בפועל עומדת בסתירה גמורה לרושם שניסו הפקחים כאילו הם נתנו ברחוב דו"חות רבים והפקידו בו על הסדר הציבורי״.
לבסוף פסק השופט כי הוא מזכה את התושב ״חרף ביצוע העבירות המיוחסות לנאשם בשתי הודעות תשלום הקנס, מזוכה הנאשם מן האישומים המיוחסים לו בשל מיעוט קיצוני באכיפה ומדיניות אכיפה עמומה שלא פורסמה״.
פרסום ראשוני: 00:36 , 24.05.20