מועצת התלמידים והנוער העירונית בחרה השבוע את בני הנוער שינהיגו אותה בשנה הקרובה. המועצה, מייצגת את תלמידי ובני הנוער בירושלים, ובה 36 נציגים מבתי ספר השונים ומתנועות הנוער השונות בעיר. מטרת המועצה היא להעניק קול וייצוג לאינטרסים של בני הנוער והתלמידים בעיקר, מול הרשות העירונית ובתי הספר.
חלק מחברי ההנהגהחלק מחברי ההנהגה
חלק מחברי ההנהגה
(צילום: באדיבות המועצה)
יושבת ראש המועצה נבחרה שקד ברקת תלמידת כיתה י״ב בית הספר אולפנה לאומנויות: "אני פותחת שנה שלישית במועצה ומהיום והלאה מכהנת בתפקיד יושבת ראש המועצה. זה תפקיד שמטרותיו גדולות ורבות ואני מאמינה בלב שלם שיהיו לי הכוחות לברר ולבדוק תמיד מה הם הצרכים של הנוער הירושלמי, איך אפשר לקדם ולייצג את הנוער הירושלמי, להעיף את ירושלים באוויר. מוזמנים לפנות אלינו ואלי בכל נושא בקשה שאלה שיש לכם אנחנו כאן בשבילכם״. לסגנית יושבת הראש לוועדות חברה ועשייה ותרבות ופנאי נבחרה טלי פרדמן תלמידת כיתה י״א מבית הספר פלך. לתפקיד סגן יושבת הראש לוועדות דוברות ואתיקה נבחר איתן רייך, תלמיד כיתה י״א בבית הספר הימלפרב. לתפקיד דובר המועצה נבחר נתן שלום אנטר, תלמיד כיתה י״א מבית הספר קרית נוער. לתפקיד יו"ר חברה ועשייה נבחר ישי וילנר תלמיד כיתה י״א מבית הספר חורב בנים. ״זוהי הזדמנות להודות למזכירות הקודמת על עשייה מרובה, פרויקטים מוצלחים ותמיכה בנוער הירושלמי״, אמרו.