כיתה בירושלים. הפעילויות החווייתיות נעצרו | צילום: שלומי כהן      כיתה בירושלים. הפעילויות החווייתיות נעצרו | צילום: שלומי כהן   
  כיתה בירושלים. הפעילויות החווייתיות נעצרו | צילום: שלומי כהן  
(  כיתה בירושלים. הפעילויות החווייתיות נעצרו | צילום: שלומי כהן  )
"השבוע נלקחו תקציבים שיועדו לעבודה בהמשך שנת הלימודים, ומכאן והלאה כל הוצאה כספית טעונה אישור מיוחד. אני נאלץ להורות לכם להקפיא את כל הפעילויות המתוכננות עד להודעה חדשה".
זו ההנחיה שהועברה לאחרונה באחת מקרנות החינוך המוכרות והבולטות בירושלים – קרן תל"י לתגבור לימודי יהדות. הקרן מוכרת במיוחד דרך בתי הספר שהיא מפעילה בעיר: תל"י גילה, תל"י אילן רמון בהר חומה, תל"י רמת מוריה ועוד.
בעיטת קרן
נוסף על פעילותם של בתי הספר הללו, שהקרן תומכת בהם ומלווה אותם באופן מיוחד, לאורך שנת הלימודים הקרן מפעילה גם פעילויות לבתי ספר שונים. הכוונה לסדנאות שונות, פעילות לבני ובנות מצווה, פעילויות המציינות את החגים השונים ועוד.
אלא שהשנה, זמן קצר בלבד לאחר תחילת שנת הלימודים, הוקפאו כל הפעילויות החווייתיות של הקרן. מדובר בעשרות פעילויות חינוכיות שתוכננו להיות מועברות בבתי ספר שונים בעיר ומחוץ לה, שכעת לא יתקיימו.
משמעות נוספת היא שמדריכים שמועסקים בקרן על בסיס שעתי לא יועסקו, לפחות לא במחלקת הפעילויות החווייתיות, עד החלטה חדשה בנוגע לפעילות הקרן.
בקרן מבהירים השבוע כי הפעילויות החווייתיות אינן היחידות להיפגע וכי הנזק הכספי שנגרם עד כה לקרן השנה מוערך בכ־600 אלף שקל. הדיון בעניינה של קרן תל"י אמור להתקיים מול החשב הכללי בשבועות הקרובים.
קשה לחשוב קדימה
גם הפעילות של תנועת הנוער 'תרבות' מרגישה היטב בשטח את משמעות הקיפאון התקציבי. תנועת הנוער הזאת הצטרפה למאבקו של הנוער המקומי השבוע נגד קיום בחירות שלישיות.
לטענת התנועה, ההצטרפות למאבק היתה על בסיס אידיאולוגי, אך היא התבססה גם על תחושה בשטח של הקיפאון.
לדברי רכז מחוז ירושלים בתנועה, נאור רובין, הפעילות השוטפת של התנועה במחוז ממשיכה כהרגלה, אך יש קושי לפתוח פעילויות חדשות שיש בהן צורך, בשל היעדר ביטחון תקציבי.
לדבריו, המצב הנוכחי מייצר בעיקר עמימות וחוסר יכולת לתכנן פעילויות עתידיות, או לפתוח אופני פעילות חדשים, דבר חוני בהמיוחד עבור כל גוף שהוא. כך למשל, התנועה רצתה לפתוח קבוצת תיאטרון חדשה עבור אחת מקבוצות הנוער בעיר, וכרגע היא אינה מסוגלת לעשות זאת. הפעילות השוטפת ממשיכה, אך לא אופני פעילות חדשים שהיה רצון לפתח השנה.
ההבטחות לחוש"ן
במחאת הנוער הירושלמי שהתקיימה בתחילת השבוע שעבר נגד הכוונה להוליך את המדינה בחודש מרץ הקרוב לבחירות שלישיות - השתתפו עוד מספר תנועות וארגוני נוער שונים, שחלקם, כך נראה, סובלים גם כן מאי־הוודאות הפוליטית.
הארגון החינוכי הראשון שפורסם כי פעילותו השוטפת נפגעת בעקבות הקיפאון הממשלתי הוא חוש"ן – מרכז החינוך וההסברה של הקהילה הגאה.
חוש"ן הוא ארגון שפועל גם באזור ירושלים ועוסק בהעברת תכנים חינוכיים לקידום סובלנות כלפי להט"ב בבתי ספר.
בגלל הקיפאון הממשלתי עיכב משרד החינוך במשך זמן רב את העברת הכספים לארגון - והמשך פעילותו בבתי הספר נמצא בסכנה.
למעשה, כבר לפני כמה שבועות הבטיח משרד החינוך לחוש"ן כי התקציב עבור פעילות הארגון יועבר לבתי הספר וכעת הוא נמצא בשלבי ההעברה.
בהתייחס לפעילות קרן תל"י, ממשרד החינוך נמסרה התגובה הבאה: "המשרד מייחס חשיבות רבה למיזם המשותף עם קרן תל"י והוא ימשיך להפעילו גם במהלך 2020. התקציב אושר והוא יועבר בימים הקרובים".
בנוגע לתנועת תרבות ו'חוש"ן' נמסר מהמשרד: "ראשית, חשוב להדגיש שפעילויות שני הגופים אינן מתוקצבות בנפרד אלא בדיוק כמו כל יתר ארגוני הנוער. שנית, לאור החשיבות שאנו מייחסים לפעילות, תקציבם של ארגוני הנוער שולש בשנים האחרונות, ומגמה זו תימשך גם בעתיד. בשבוע האחרון הועברו בוועדת הכספים תקציבים נוספים, ואנו עושים כל מאמץ כדי לוודא שהתקצוב בסופה של שנה יהיה מלא".