סולומון רדאי. צילום: רועי עידןסולומון רדאי. צילום: רועי עידן
סולומון רדאי. צילום: רועי עידן
(סולומון רדאי. צילום: רועי עידן)
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה היום (ד') כי על המדינה לפצות את סלומון רדאי, שזוכה מאישום ברצח, בסכום של 600,000 שקלים על 4 וחצי השנים שריצה במעצר.
לאחר זיכויו של רדאי מעבירת הרצח בה הואשם, הגישו עו"ד ודים שוב, הסניגור הציבורי המחוזי בירושלים, ועו"ד מאיה ברקאי מהסניגוריה הציבורית, בקשה לפצותו על המעצר ארוך השנים שריצה רדאי כחשוד ברצח.
בבקשה לפיצוי נטען כי המדינה ביקשה לבסס את הרשעתו של רדאי על שתי ראיות מרכזיות: האחת, הודאותיו לפני סוכן - שעמדו בסתירה לראיות האובייקטיביות ולממצאים הפורנזיים שנמצאו בתיק. השנייה, עדויות ראיה של שתי עדות נוספות בדבר מפגש שלו עם בת זוגו פוקטה בוגלה ז"ל. בעדויות אלו נמצאו סתירות מהותיות והן הושגו באמצעות לחצים קשים ואמצעי חקירה פסולים.
לטענת הסנגוריה הציבורית, בשני המקרים המדינה לא פעלה על פי חובתה: לא בחנה כראוי את הראיות המרכזיות הן ביחס להודאותיו בפני סוכן והן ביחס להודעותיהן של העדות בטרם הגשת כתב האישום. בחינה ראויה של ראיות אלו הייתה מובילה למסקנה כי מדובר בראיות דלות, בעלות משקל אפסי, כפי שקבע בית המשפט בהכרעת הדין.
העתירה התייחסה גם לתקופת מעצרו הממושכת של רדאי, שנמשכה כ-4.5 שנים, עליה ביקש רדאי פיצוי מהמדינה.
המדינה התנגדה לבקשת הפיצוי וטענה כי הראיות שנאספו ערב הגשת כתב האישום, וכן אלו שהובאו במהלך שמיעת הראיות, הקימו סיכוי סביר להרשעת המבקש.
היום, קיבל בית המשפט המחוזי את טענותיו של רדאי וקבע על מתן פיצויים בגובה 600,000 שקלים. בהחלטתו ציין בית המשפט כי כבר בעת הגשת כתב האישום משקלן של הראיות היה דל ואפסי. בנוסף התייחס בית המשפט להצטברותן של נסיבות מיוחדות הקשורות לפגמים הרבים שנפלו בחקירה: כשלים חמורים בהפעלת המדובב, הלחץ הפסול והבלתי סביר כלפי שתי העדות, אי-חקירת טענת "אליבי", היעדר תיעוד מלא של פעולות החקירה ואובדן חומר חקירה רב ומשמעותי וכן העובדה שלבסוף נקבע, כי משקל הראיות הוא "דל ואפסי".
כמו כן התייחס בית המשפט בקביעתו לנסיבותיו האישיות של העותר המצדיקות פיצויים: תקופת מעצר ממושכת, הפגיעה הקשה בשמו הטוב, הרחקתו ממשפחתו ומסביבתו הקרובה, פגיעה כלכלית קשה עת הופסקה עבודתו וכן מצוקתו הנפשית הקשה דבר שהגיע עד לכדי נטילת תרופות פסיכיאטריות בימי מעצרו.
כזכור, בנובמבר האחרון זוכה רדאי מרצח חברתו פוקטה בוגלה ב-2003 בשכונת גבעת המטוס בעיר. השופטים קבעו שנפלו פגמים בשלוש הודאותיו של רדאי בפני המדובב וכן התגלו קשיים הקשורים בעדויות אחרות שהובאו בפני בית המשפט.