הר הזיתים. 'השלמת' משכורת במזומן. צילום: שלומי כהןהר הזיתים. 'השלמת' משכורת במזומן. צילום: שלומי כהן
הר הזיתים. 'השלמת' משכורת במזומן. צילום: שלומי כהן
(הר הזיתים. 'השלמת' משכורת במזומן. צילום: שלומי כהן)
המנכ"ל לשעבר של העמותה 'חברה קדישא חסידים', שפועלת בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים, יחזיר לעמותה 1.4 מיליון שקל שלקח שלא כדין - כך קבע לפני כשבוע בית הדין הארצי לעבודה.
שמואל דב שיליץ כיהן כמנכ"ל העמותה 'חברה קדישא חסידים' מ־1997 עד שפוטר בשנת 2010. בית הדין האזורי קבע כי הוא לקח מהעמותה כספים שלא כדין, אך המנכ"ל לשעבר ערער על ההחלטה שיחזיר לה כסף.
התלוש וההשלמה
בפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה נרשם כי בשנת 2001 נחתם חוזה עבודה חדש שבו נקבע כי שכרו של שיליץ כמנכ"ל יהיה 12 אלף שקל ועוד שתי משכורות נוספות במהלך החגים. שיליץ טען כי בפועל העמותה שילמה לו סכום זהה במזומן מדי חודש, וסכום כפול במזומן בתקופות החגים. העמותה דחתה טענה זו, אך שאלה זו עמדה במרכז הכרעת הערעור: האם 'חברה קדישא חסידים' אכן הסכימה להעביר לשיליץ במזומן סכום זהה למשכורתו מדי חודש כהשלמת שכר, או שהוא לקח לכיסו סכום זה מדי חודש ללא הסכמתה?
אולם בית הדין האזורי לא מצא סימוכין מספקים לטענתו של שיליץ, וקבע כי יש להתייחס לשכרו לפי הסכום הכתוב בחוזה העבודה בלבד.
הצ'קים והמזומנים
על פי פסק הדין, על מנת לפדות צ'ק של העמותה יש צורך בחתימה של שלושה אנשים מההנהלה שלה. בפסק הדין נרשם כי שניים מחברי העמותה חתמו מראש על צ'קים ריקים, שאותם מילא שיליץ בהמשך על פי רצונותיו והוסיף עליהם את חתימתו – כחבר ההנהלה השלישי. צ'קים אלה הונפקו על שם אנשים שונים, ובהמשך נפדו אצל חלפן כספים והועברו לשיליץ.
בנוסף ל'השלמת' המשכורת במזומן נמצא כי שיליץ משך במזומן 83 אלף שקל מקופת העמותה. שיליץ טען כי משך כספים אלה לטובת כספי פרישה של אחד מעובדי העמותה - אך טענה זו הופרכה.
עלילות המנכ"ל לפי ממצאי בית הדין
הנפיק צ'קים על שמות אנשים שונים השתמש בכספי עמותה לרכוש טלפונים למשפחתו משך 83 אלף שקל מקופתה רכש מהעמותה חלקת קבר להוריו אך לא שילם עבורה
עוד נמצא כי שיליץ השתמש בכספי העמותה על מנת לרכוש טלפונים ניידים לבני משפחתו, אף שלא היה זכאי לעשות כן. כמו כן נמצא כי בזמן שהנהלת העמותה קבעה מחיר של 15,000 דולר לחלקת קבר באזור בבית העלמין המכונה 'חלקת הפסגה', שיליץ רכש חלקות קבר עבור הוריו באזור זה במחיר של 3,600 דולר בלבד - וגם אותם לא שילם. לבסוף קבע בית הדין הארצי כי שיליץ יחזיר 1.4 מיליון שקל שלקח מקופת העמותה לאורך השנים שלא כדין.
תגובת שיליץ לא נמסרה עד למועד פרסום הכתבה.