כך תיראה הרכבת הקלה ברחוב קציר בגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורהכך תיראה הרכבת הקלה ברחוב קציר בגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורה
כך תיראה הרכבת הקלה ברחוב קציר בגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורה
(כך תיראה הרכבת הקלה ברחוב קציר בגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורה)
בימים אלה מקדמים משרד התחבורה ועיריית ירושלים בשיתוף צוות תכנית אב לתחבורה ובאמצעות חברת מוריה את אחד הפרויקטים התחבורתיים הגדולים ביותר בישראל: מערכת הסעת המונים מתקדמת שתבצע כ- 400 אלף נסיעות נוסע מדי יום. כך תיראה הרכבת הקלה בשכונת הגבעה הצרפתית.
איזה קו יעבור: הקו הירוק הר הצופים – גילה, הקו הכחול, גילה- רמות
שם הרחוב: הרחובות שבהם מתבצעות עבודות התשתית בשכונת הגבעה הצרפתית: רחוב אהרון קציר, רחוב לח״י, רחוב אצ״ל, רחוב לוחמי הגטאות, רחוב חיים יסקי ורחוב צ'רצ'יל.
במתחם הר הצופים: רחוב זלמן שוקן, שדרות שיירת הר הצופים רח׳ מרטין בוב
תמונת מצב כיום: באפריל 2018 החלו עבודות להעתקת תשתיות בשכונת הגבעה הצרפתית ובמתחם הר הצופים.
כך תיראה הרכבת הקלה ברחוב חיים יסקיבגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורהכך תיראה הרכבת הקלה ברחוב חיים יסקיבגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורה
כך תיראה הרכבת הקלה ברחוב חיים יסקיבגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורה
(כך תיראה הרכבת הקלה ברחוב חיים יסקיבגבעה הצרפתית. הדמיה: תכנית אב לתחבורה)
המנהרה בהר הצופים. הדמיה: תכנית אב לתחבורההמנהרה בהר הצופים. הדמיה: תכנית אב לתחבורה
המנהרה בהר הצופים. הדמיה: תכנית אב לתחבורה
(המנהרה בהר הצופים. הדמיה: תכנית אב לתחבורה)
משך עבודות צפוי: משך העבודות מוערך בכשלוש שנים. בסיומן יחלו העבודות להנחת המסילות, שיימשכו כשנה נוספת.
תאריך להפעלת הקו: הקו הירוק באזור זה יחל לפעול במחצית השנייה של שנת 2025
הסדרי עבודה ותיאומים: התחבורה הציבורית תמשיך לפעול כסדרה במהלך כל תקופת העבודות ובשלב העבודות הראשון לא צפוי כל שינוי במיקום התחנות. באשר להסדרי החניה - בשלב העבודות הראשון לא יהיה שינוי בהסדרי החניה הקיימים בשכונה.
הסדרי חניה בשכונת הגבעה הצרפתית במהלך שלב א' לעבודות לא יהיה כל שינוי בהסדרי החניה ברחובות המצוינים כאן.
באשר להר הצופים - ברח׳ זלמן שוקן תבוטל החניה לאורך רחוב שוקן. תתאפשר חניה בחניון רזניק עליון למעט צמצום קל במספר מקומות החניה. לצורך בניית קיר תמך חדש לאורך רחוב שוקן, יתבטלו זמנית חניות בכביש רזניק תחתון המוביל "למרכז חרוב".
בשדרות הר הצופים החל מהחודש השביעי לעבודות, יצומצם הרחוב לנתיב אחד בלבד לכל כיוון. בנוסף יבוטלו החניות בצידו הדרומי של הכביש (לבאים מכיוון וואדי אל-ג'וז).
משהו שאולי לא ידעתם: הקו הירוק נקרא בפי אנשי התכנון והביצוע גם כקו הסטודנטים מאחר והקו מקשר בין הקמפוסים הר הצופים וגבעת רם, בשילוב עם הקו האדום. קישור מעניין נוסף של הקו הירוק, בשילוב עם הקו האדום, הוא בין שלושת המרכזים הרפואיים: הדסה עין כרם, שערי צדק והדסה הר הצופים. כמו כן יסללו שבילי אופניים בהר הצופים ובגבעה הצרפתית.