חרדים. צילום: shutterstockחרדים. צילום: shutterstock
חרדים. צילום: shutterstock
(חרדים. צילום: shutterstock)
"הצורך בהקמת בית הדין גבר באחרונה, עם גידולן והתפתחותן של השכונות בעקבות אכלוס של מאות משפחות חדשות, כך שנדרש היה להקים גוף רבני שיפקח על כלל העניינים העולים מעת לעת", הסבירו.
בכינוס היסוד של הגוף החדש הוגשה לרבנים סקירה רחבה על התוכניות לעתיד להגביר את הפיקוח על האזור, כדי "לשמור על צביון השכונות בקדושתן ובטהרתן ולהקפיד כדת וכראוי על גדרי הקדושה במחנה", נמסר.
בבית הדין החדש הודיעו כי "בימים הקרובים ייווצר קשר מטעם הבד"צ עם כל בעלי העסקים באזור כדי לוודא את התאמתם ואת אופיים, שיהיו מותאמים לרוח השכונות, לצביונן ולאופיין. כמו כן יפורסמו בתקופה הקרובה הוראות ברורות ומסודרות מטעם הבד"צ על כלל הנושאים שיהיו תחת טיפולם".