עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהןעיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן
עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן
(עיריית ירושלים. צילום: שלומי כהן)
פיגור בתשלומי מיסים באופן שיטתי: העירייה תובעת את משרד הביטחון על חובות ארנונה שאינם משולמים על ידו ב-104 מיליון שקל.
כתב התביעה המתפרס על פני 200 עמודים מגולל תופעה פסולה לפיה משרד הביטחון הפך את אי תשלום מיסי הארנונה לעירייה כדבר שבשגרה תוך התעלמות מוחלטת מצידו לחובות הרבים שנזקפו לחובתו .
תביעה זו הוגשה לאחר שעיריית ירושלים שלחה מספר התראות בכתב למשרד הביטחון בעניין פיגורים בתשלומי המיסים לעירייה עבור מתקנים ביטחוניים המצויים ברחבי ירושלים. בין המתקנים: בסיס פיקוד מרכז, 5 מעברים ביטחוניים, מתקן "אנטנה", מחנה עופרית בהר הצופים ומוזיאון המחתרות. העירייה מותחת ביקורת כי המשרד מתעלם מדרשותיה לתשלום היטלי ארנונה באופן שיטתי וכי המשרד לא מעדכן את העירייה לגבי מדידות המשתנים הביטחוניים שבבעלותו.
"משרד הביטחון אינו מאפשר לרשויות המקומיות לבצע מדידות בנכסיו והוא גם נמנע מלמסור דיווחים שוטפים בזמן אמת על קיומם של נכסים, על תוספת שטחים בנכסיו לרבות תוספת מבנים תוך שהוא מנצל את העבודה שאינו נדרש להיתרי בנייה", נכתב בכתב התביעה, "למרבה הצער, נראה כי המשרד עושה שימוש לא ראוי בפריצה זו, על מנת להימנע מתשלום ארנונה כללית ומשלומי חובה אחרים".
משרד הביטחון בתגובה: "משרד הביטחון משלם לעיריית ירושלים ארנונה שנתית בסכום של כ- 17 מש״ח, בהתאם להוראות הדין.
"ביחס לחיובים הנוגעים למעברים, נבהיר כי הנושא נוגע למשרדי הממשלה השונים העוסקים במעברי עוטף ירושלים ולא רק למשרד הביטחון. מעבר לכך נגיב על הטענות בבית המשפט, כמקובל".