״אין כניסה לבני מיעוטים״, מתוך דף ההנחיות (צילום: mynet)״אין כניסה לבני מיעוטים״, מתוך דף ההנחיות (צילום: mynet)
״אין כניסה לבני מיעוטים״, מתוך דף ההנחיות (צילום: mynet)
(״אין כניסה לבני מיעוטים״, מתוך דף ההנחיות (צילום: mynet))
לא יהודים? אין כניסה: אגף החירום וביטחון של עיריית ירושלים הוציא הנחיות ביטחון מעודכנות למאות גני הילדים בעיר ודרש מהסייעות והגננות למנוע כניסה של בני מיעוטים לשטחי הגן: ״אין לאפשר כניסת זרים לגן – ככלל אין אישור כניסה לבני מיעוטים, בכל מקרה כזה יש לפנות לקב"ט האזורי", כך נכתב בהנחיה הרשמית של העירייה.
דף ההנחיות שהוציאה העיריייה (צילום: mynet)דף ההנחיות שהוציאה העיריייה (צילום: mynet)
דף ההנחיות שהוציאה העיריייה (צילום: mynet)
(דף ההנחיות שהוציאה העיריייה (צילום: mynet))
עם פורסמה של הנחייה, שיגר המרכז לנפגעי גזענות מכתב למנכ״ל עיריית ירושלים, איציק לארי: ״ייחוס מסוכנות או עבריינות לאדם אך בשל היותו בן מיעוטים - קרי, מי שאינו משתייך לקבוצת הרוב היהודי בישראל ובכללם המשתייכים למיעוט הערבי, ומתן יחס שונה, וזאת בהיעדר מידע קונקרטי על מסוכנות או עבריינות כאמור מצד אותו אדם, עומד בסתירה לעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית הישראלית ובראשם, כבוד האדם ועיקרון השוויון.״
מנכל המרכז צחי מזומאן ציין כי ״אגף החרום של עיריית ירושלים פרסם הנחיות לגננות, בהן נכתב ביחס לכניסת מבקרים לגן ילדים כי "ככלל אין אישור כניסה לבני מיעוטים". אם בגן ירושלמי הבחינה בהנחיות ופנתה למרכז לנפגעי גזענות, ואנו פנינו לעירייה בדרישה לבטל את ההנחייה הגזענית המפלה, המכלילה את הערבים כפוגעים אפשריים. העירייה השיבה עתה שהיא תשנה ההנחייה ופיץ הנחיות חדשות, ואנו נקוב ונוודא שאכן כך ייעשה. ההנחייה הגזענית יוצרת דה הומניזציה לערבים, וחמורה במיוחד בעיר מעורבת כירושלים״.
תגובת העירייה: ״נהלי הביטחון למוסדות חינוך נקבעים על-ידי משטרת ישראל ומשרד החינוך, ועיריית ירושלים פועלת לפיהם. אנו מודים על הפניית תשומת הלב לאופן ניסוח ההנחיות ונפעל בהקדם לתיקונם״