אחת הסוכות במאה שערים. צילום: רועי אלמןאחת הסוכות במאה שערים. צילום: רועי אלמן
אחת הסוכות במאה שערים. צילום: רועי אלמן
(אחת הסוכות במאה שערים. צילום: רועי אלמן)
הסוכות המדוברות מוצבות על פיגומים גבוהים המתמרים לגובה רב בצורה פרוביזורית ובלתי תקנית העלולה להביא לקריסת הסוכות על יושביהן, על עוברי האורח ברחובות ולפגיעה קשה בנפש. התקן הישראלי, מחמיר מאוד בבנית פיגומים, הנחיות התחיקה בנושא בנית פיגומים מפורטות בתקנות הבטיחות בעבודות בניה.
סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמריסוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי
סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי
(סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי)
מנתונים של הועדה הציבורית לקידום הבטיחות בעבודה צוין כי תאונות קטלניות בבנית פיגומים נגרמות בעקבות ליקויים באופן התקנת הפיגום, שימוש לא נכון, לדוגמה: העמסת יתר על הפיגומים וליקויים בהכשרת העובדים ובבדיקות הנדרשות לאחר בניית הקונסטרוקציה.
סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמריסוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי
סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי
(סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי)
צילום: לירן תמריצילום: לירן תמרי
צילום: לירן תמרי
(צילום: לירן תמרי)
למרות כי חלק מהסוכות מסכנות באופן ברור את עוברי האורח, משתלטות על כבישים, מדרכות ושטחי חניה ציבוריים, עיריית ירושלים אינה פועלת בנושא.
מעיריית ירושלים נמסר: ״עיריית ירושלים אינה אחראית לבנייה פיראטית וספורדית של סוכות לא בטיחותיות, על כל התושבים הבונים את הסוכות לבדוק ולווודא את כלל האלמנטים הבטיחותיים והוקנסטרוקטיביים טרם בניית הסוכה. סוכות שלא יוסרו לאחר החג. יאכפו ע"י העירייה בכלל האמצעים העומדים לרשותה״.
סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמריסוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי
סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי
(סוכה במאה שערים. צילום: לירן תמרי)