צילום: ShutterStockצילום: ShutterStock
צילום: ShutterStock
(צילום: ShutterStock)
משרד החינוך פרסם בחודשים האחרונים בהדרגה את נתוני המיצ"ב לשנת תשע"ז (2017) של בתי הספר בישראל. הציונים נבדקו במקצועות האנגלית, מתמטיקה, עברית ומדע וטכנולוגיה. מיינט ירושלים ריכז עבורכם את מדד בתי הספר הירושלמים כפי שפורסמו ע"י אתר מדלן.
יש לציין שבתי הספר המופיעים ברשימה, נבחנו במבחני המיצ"ב באחת מהבחינות בשלוש השנים האחרונות (תשע"ז - תשע"ו - תשע"ה) וציונם במתמטיקה ואנגלית מופיע באתר הרשמי של משרד החינוך:
עשרת התיכונים המובילים:
1.תורני ניסויי פלך לבנות – ציון 621 במתמטיקה ו-583 באנגלית (לשנת תשע"ז)
2.אולפנא תורנית חורב – ציון 619 במתמטיקה ו-580 באנגלית (לשנת תשע"ו)
3.תיכון ליד האוניברסיטה – ציון 616 במתמטיקה ו-605 באנגלית (לשנת תשע"ו)
4.תורני ניסויי הרטמן – ציון 611 במתמטיקה ו-559 באנגלית (לשנת תשע"ז)
5.מדרשיית הרטמן לבנות – ציון 626 במתמטיקה ו-581 באנגלית (לשנת תשע"ו)
6.אור תורה סטון לבנות – ציון 596 במתמטיקה ו-566 באנגלית (לשנת תשע"ו)
7.ישיבת חורב – ציון 608 במתמטיקה ו-513 באנגלית (לשנת תשע"ה)
8.בית ספר ממ"ד לבנות ע"ש רוטשילד – ציון 584 במתמטיקה ו-560 באנגלית (לשנת תשע"ז)
9.מקיף קשת – ציון 549 במתמטיקה ו-554 באנגלית (לשנת תשע"ה)
10.הגימנסיה העברית – ציון 527 במתמטיקה ו-547 באנגלית (לשנת תשע"ה)
עשרת בתי הספר היסודיים המובילים:
1.מ"מ רחביה ע"ש דוד ופולה בן גוריון – ציון 602 במתמטיקה ו-594 באנגלית (לשנת תשע"ו)
2.פסגת זאב צפון – ציון 630 במתמטיקה ו-592 באנגלית (לשנת תשע"ז)
3.ממ"ד גוננים – ציון 609 במתמטיקה ו-616 באנגלית (לשנת תשע"ז)
4.ממ"ד פסגת דוד – ציון 654 במתמטיקה ו-590 באנגלית (לשנת תשע"ו)
5.בית הכרם – ציון 583 במתמטיקה ו-620 באנגלית (לשנת תשע"ה)
6.חורב – ציון 598 במתמטיקה ו-570 באנגלית (לשנת תשע"ה)
7.תלפיות מזרח ממלכתי ב' – ציון 621 במתמטיקה ו-582 באנגלית (לשנת תשע"ז)
8.אהבת ישראל, חרד"ל – ציון 605 במתמטיקה ו-603 באנגלית (לשנת תשע"ז)
9.סאלד – ציון 591 במתמטיקה ו-562 באנגלית (לשנת תשע"ה)
10.ראשית – ציון 619 במתמטיקה ו-554 באנגלית (לשנת תשע"ו)
לנתוני המיצ"ב המלאים ניתן לבדוק באתר משרד החינוך - לחצו כאן.