בית קולנוע. צילום: shutterstock.בית קולנוע. צילום: shutterstock.
בית קולנוע. צילום: shutterstock.
(בית קולנוע. צילום: shutterstock.)
בשורה אופטימית לקולנוע בירושלים: במסגרת תוכנית היובל של משרד ירושלים ומורשת, לפיתוחה הכלכלי של ירושלים, הוחלט אתמול (ג') להגדיל את המסגרת התקציבית של התוכנית עבור תחום 'תעשייה מתקדמת' בסך של 10 מיליון שקלים. התקצוב יגיע במהלך השנים 2019-2023 מתקציבי משרדי האוצר והתרבות. כמו כן הוחלט להקצות 2.5 מיליון ש"ח מתוך תקציב תוכנית היובל לטובת חיזוק העיר ירושלים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה ועידוד תחום לימודי הקולנוע בעיר.
תחום 'תעשייה מתקדמת' הוגדר בהחלטת הממשלה על תוכנית היובל מלפני כשנתיים, כיזמויות טכנולוגיות מתקדמות, חברות עתירות ידע, קולנוע, טלוויזיה ואנימציה. התקציב הכולל במסגרת התוכנית לשנים 2021-2016 ל'תעשייה מתקדמת' כפי שהוגדר בהחלטה עומד על כ-160 מיליון שקלים אליהם יתווספו הכספים שאושרו היום.
לפי התוכנית בכל שנה מבין החמש שיתחילו בשנה הבאה, יעבירו משרד האוצר ומשרד התרבות והספורט מיליון שקל כל אחד, ובסה"כ עשרה מיליון. במסמך ההחלטה מצויין כי הוצאת התוכנית לפועל מותנית בכך שעיריית ירושלים תעביר אף היא 2.5 מיליון שקלים במהלך החומש לטובת אותה מטרה. במשרד ירושלים ומורשת מעריכים כי העירייה תשתף פעולה.
המסגרת התקציבית של תכנית היובל לאחר ההרחבה האחרונה תעמוד על סך כולל של 885,000,000 שקל. יישום ההחלטה ייערך במסגרת התוכנית, בהתאם להוראותיה ונהלי עבודתה.
השר להגנת הסביבה, לירושלים ולמורשת, זאב אלקין: "החלטה זו מצטרפת ליתר הפעולות המתבצעות במסגרת תוכנית היובל אשר תכליתן לחזק את תעשיית הקולנוע והטלוויזיה בעיר, לפעול להכשרת הון אנושי איכותי לטובת פיתוח והשארת המעמד היצירתי בעיר בדגש על תחום הקולנוע, באמצעות לימודים מגוונים ותכניות שונות. תקציב זה יוביל לגידול משמעותי במספר לומדי הקולנוע בעיר ויתרום להגדלת והרחבת היצירה הקולנועית בירושלים".