פיני עזרא. צילום: רפי קוץפיני עזרא. צילום: רפי קוץ
פיני עזרא. צילום: רפי קוץ
(פיני עזרא. צילום: רפי קוץ)
חופש מידע? לא בכיכר ספרא: העירייה אינה מוכנה לחשוף את הצהרת ניגוד העניינים של חבר המועצה פיני עזרא מסיעת ש"ס. הנימוק לסירוב הוא שמדובר בפגיעה בפרטיות והיענות לבקשה תיצור תקדים מסוכן. החשש של כיכר ספרא הוא שחשיפת הפרטים תרתיע חברי מועצה בעתיד מלשתף פעולה עם הרשויות כשיידרשו למסור מידע מקיף על האינטרסים שלהם במיזמים שהם מעורבים בהם.
מי שביקשה לקבל לידיה את הסכם ניגוד העניינים היא חברת המועצה לורה ורטון ממרצ, שכבר פנתה לדבריה בצורה דומה וביקשה לחשוף פרטים על חברי מועצה אחרים בעלי אינטרסים צולבים. ורטון פנתה בבקשה רשמית לחשוף את ההצהרה של עזרא, מכיוון שלטענתה הוא מעורב בתחום הנדל"ן בעיר ובמקביל חבר בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. לטענתה, המצב הזה עלול להביא אותו לניגודי עניינים.
ורטון: "המצב היום הוא שאף אחד בוועדה לא יודע באילו תחומים הוא מעורב ומה המגבלות שלהן הוא מחויב, אם בכלל. כשאין חופש מידע, אף אחד גם לא יכול לדעת ולבקר אם ההסדר אכן נאכף. מן הראוי שכל הפרטים יהיו ידועים לציבור כולו".
למרות סירוב העירייה, בעקבות שאלתנו בנושא פנה חבר המועצה עזרא לוורטון בעצמו ומסר לה ביוזמתו את פרטי ניגודי הענינים שלו, באומרו שאין לו מה להסתיר וכל מהלכיו גלויים.
לדברי ורטון, "המקרה של עזרא חושף עוד אבסורד בהתנהלות העירייה: קיבלתי תשובה שלילית לגבי החשיפה, אף על פי שפיני עצמו לא התנגד כלל והראה לי את הסיכום המפורט על דעת עצמו. העירייה, לעומת זאת, סירבה להעביר את המידע - לא בגלל פיני אלא כנראה בגלל רצונם להסתיר מידע על חברי מועצה אחרים. כנראה חששו מתקדים שבו חברים אחרים, פחות ישרים מעזרא, יצטרכו להראות את סבך האינטרסים שלהם ואולי אף לחשוף מעשי שחיתות.
עזרא: "ברגע ששמעתי על הבקשה לחשיפת ההסדר למניעת ניגוד העניינים שלי, פניתי ביוזמתי לחברת המועצה ורטון וחשפתי בפניה את ההסדר במלואו. היא השיבה שהיא לא רואה בזה בעיה ובכך הסתיים הנושא מבחינתי. יש לציין שההסכם שעליו אני חתום נכתב בידי היועץ המשפטי לעירייה".
העירייה: "על פי הנחיות היועץ המשפטי לעירייה, על מנת לקבל את ההסדר יש להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע, על מנת שתעמוד לחברי ההנהלה הזכות להתנגד אם ירצו".