פועלים מתחילים לפרק את הגדר ההיסטורית במוזיאון הטבעפועלים מתחילים לפרק את הגדר ההיסטורית במוזיאון הטבע
פועלים מתחילים לפרק את הגדר ההיסטורית במוזיאון הטבע
(פועלים מתחילים לפרק את הגדר ההיסטורית במוזיאון הטבע)
עמותת ידידי מוזיאון הטבע פעלה בימים האחרונים בכדי למנוע הרס חומה היסטורית בעלת אורך של 4 מטרים הממוקמת במתחם מוזיאון הטבע במושבה הגרמנית. אך היום (יום ג') החלו פועלים בהריסת החומה שנבנתה בשנת 1862 בכדי לפנות כביש גישה להקמת בניין פרטי בשכונה. העירייה: "הקבלן התחייב לשקם את קטע הגדר וגינת המוזיאון בתום הבנייה"
חברי העמותה קראו לתושבי השכונה לחסום בגופם את פירוק הגדר ההיסטורית. במכתב בהול ששיגרו באמצעות עורכת הדין והאדריכלית ולנטינה נלין למנכ"ל העירייה, לחברי המועצה ולמועצה לשימור אתרים הם קובלים על כך כי סמוך למתחם המוזיאון עתידות להתחיל בקרוב עבודות בניה. בנוסף לטענתם, היזם שמבצע את הבניה פנה אליהם והודיע להם כי בכוונתו להרוס את החומה ההיסטורית וזאת במטרה לאפשר למשאיות ולכלים מכנים לנוע בחופשיות לאתר הבנייה ומחוצה לו.
גליה הנדל, תושבת השכונה הגיעה היום (יום ג') בבוקר וזאת במטרה להשגיח מקרוב שהקבלן לא ינסה לפרק את הגדר: "שנים של מאמץ השקענו בגינה, הכל עלול לרדת לטמיון. בסביבת הגדר נטענו עצים לזכרם של יקירנו".
החומה ההיסטורית במוזיאון הטבעהחומה ההיסטורית במוזיאון הטבע
החומה ההיסטורית במוזיאון הטבע
(החומה ההיסטורית במוזיאון הטבע)
האבנים שסימנו הפעילים. צילום: לירן תמריהאבנים שסימנו הפעילים. צילום: לירן תמרי
האבנים שסימנו הפעילים. צילום: לירן תמרי
(האבנים שסימנו הפעילים. צילום: לירן תמרי)
הפעילים בתגובה החלו לסמן את אבני החומה ההיסטורית וזאת במטרה לשקמה לאחר סיום הבנייה. עוד טוענים חברי העמותה כי במוזיאון הטבע נערכות מדי יום פעילויות רבות לילדים המגיעים למקום והפיכת הגינה הקהילתית במקום לאתר מעבר למשאיות ולפירוק חומרי בניה עלולה לגרום לאסון בשל היותם של ילדים בקרבת המתחם בכל שעות היום.
מתוך מטרה להגן על הגינה הקהילתית ועל הגדר החליטה הנהלת המוזיאון לממן הצבת שומר במקום אשר ישגיח על הנעשה.
תגובות:
תגובת העירייה: "מדובר במגרש אשר ניתן בו היתר להריסת בנין קיים והקמת בנין חדש במקומו. בגלל מיקומו הייחודי של המגרש הגישה היחידה אליו לצורך הבנייה היא מכיוון רחוב המגיד, ולשם כך נידרש לפתוח פתח של מספר מטרים בגדר האבן של מתחם המוזיאון. הקטע המדובר אינו מיועד לשימור ולא נדרש לעקור או לפגוע בעצים לשימור. הנושא נבדק ע"י הגורמים המקצועיים העירוניים והתקבלו האישורים הנדרשים. יש לציין כי הקבלן התחייב כמובן לשקם את קטע הגדר בתום הבנייה וגם לשקם את קטע גינת המוזיאון הגובל בגדר".
תגובת שייקה אל עמי, מינהל מינהל קהילתי גינות העיר : "היזם שמואל פיינגולד ניתן רישיון בניה במתחם הסמוך וכחלק מכך - רישיון מעבר לצורך פינוי בחלק התחתון של הגינה הקהילתית. אנשי הגינה הקהילתית והפורום האורבני של המינהל הקהילתי ניסו להילחם בכול כוחם מול גורמי העירייה השונים כדי למנוע את מתן היתר האמור. אך ללא הועיל. ההיתר ניתן וכלל גם את הריסת החומה, תוך מחויבות להשבת מצב לקדמותו בתום הבניה.
" לאחר מתן ההיתרים האמורים, דאגנו לשיח בין היזם פיינגולד לאנשי הגינה הקהילתית, שהתמקד בנזק ובעגמת הנפש הציבורית שיגרמו לאנשי הגינה הקהילתית ולקהילה במרחב כתוצאה מהצורך לפנות את אוהל ההתכנסות ואת הגינה בשטח האמור. במסגרת השיח התחייב היזם לשפות את הגינה הקהילתית על כך, ולהעמיד תקציב לטובת העתקת האוהל למקום זמני, לטובת השבת הגינה לקדמותה ולטובת בניית מתקן התכנסות קהילתי משודרג, עם סיום העבודות".
מהיזם שמואל פיינגולד, טרם נמסרה תגובה.