העצים שנגזמו בגבעה הצרפתיתהעצים שנגזמו בגבעה הצרפתית
העצים שנגזמו בגבעה הצרפתית
(העצים שנגזמו בגבעה הצרפתית)
הירוק הולך ונעלם: תושבי שכונת הגבעה הצרפתית טוענים כי בסמוך לטיילת בר כוכבא נעקרים בימים האחרונים על ידי חברת החשמל עצים רבים ובפרט עצי אורן שהותירו שממון ופגיעה בצמחיה מסביב.
"להרס כזה לעצים לא ציפינו", אמרו תושבי הגבעה הצרפתית למיינט ירושלים. "כל מה שהיה שתול שנים נעקר באכזריות ואנו נותרנו עם טיילת ערומה וחשופה מעצים תוך פגיעה אנושה בנוף הסביבתי".
כחלק מפעילותה, מידי שנה בחורף גוזמת חברת החשמל עצים הנמצאים מתחת לקווי מתח גבוהה ובסמיכות להם אשר עלולים לגרום להפסקות חשמל ועלולים לפגוע בחיי אדם.
התושבים הודיעו כי הם מתארגנים עתה לפעול בהליכים שונים נגד ההרס. בנוסף, בשבועות האחרונים הוקמה קבוצת וואטסאפ של תושבי העיר שמטרתה להגן על עצי ירושלים ולשנות את המדיניות העירונית בטיפול והשימור בעצים הקיימים.
חוק היערות שתוקן סופית בשנת 2012 קובע כי חל איסור לעקור כל סוג של עץ בוגר בישראל, החוק כולל את כל המקומות בהם גדלים העצים, יערות רחובות, ואפילו חצרות פרטיות. חברת החשמל נדרשת גם לתיאום לצורך פעולה זו גם עם הרשות המקומית. לטענת גורם בקל"ל עיריית ירושלים ממהרת לכרות עצים ולדבריו: ״היד קלה על ההדק״ בכל מה שנוגע להליך.
האזור ממנו נכרתו העציםהאזור ממנו נכרתו העצים
האזור ממנו נכרתו העצים
(האזור ממנו נכרתו העצים)
תושבת השכונה ליאורה סגל מעלה תהיה מדוע דווקא עכשיו בחרו בחברת החשמל ובעיריית ירושלים לכרות עצים שלמים בסמוך לקו המתח: "שנים שהעצים נמצאים כאן, היה אפשר להסתפק בגיזום ולא להגיע למצב של כריתה".
סימוכין לטענה זו ,אפשר למצוא באיגרת משרד החקלאות – "ישראל לא המקום היחיד שבו נשתלו עצים מתחת לקווי החשמל, יש שיטות המאפשרות יצירת מעבר של כבלי חשמל דרך העץ - מעין מנהרה דרכה יכולים כבלי לעבור, חברת חשמל עושה מה שנוח וזול עבורה ובמקרים רבים אינה לוקחת בחשבון את הנזק שנגרם".
אירוע זה מתווסף לכריתה נוספת שהתרחשה בתחילת השבוע בסמוך למלון 'אוריינט' במושבה הגרמנית בו נכרתו מספר עצים. לפי אותו גורם ייתכן שהקבלן שבנה את בית המלון פעל בניגוד להיתר שניתן לו ובכך פגע בעצים הסמוכים למבנה מה שלא השאיר ברירה אלא לכרות את העצים.
כריתת עצים מלון אוריינטכריתת עצים מלון אוריינט
כריתת עצים מלון אוריינט
(כריתת עצים מלון אוריינט)
"הם לא שמרו על העצים שסומנו ושהם היו חייבים לטפל בהם – בכך הם הביאו למותם", ציין צ'יודאלי כי עבודות הבנייה התקיימו בקרבת העצים והעצים סבלו ממחסור בהשקייה, תושבים מחו בזמן אמת אך למרות זאת זה לא עזר.
תגובות:
עיריית ירושלים: "כחלק מההכנות לחורף ולסערה הקרבה ובהתאם לחוק החשמל, חברת החשמל בשיתוף עיריית ירושלים ביצעה ומבצעת גיזום של העצים ברחבי העיר, על מנת לשמר את מערכות החשמל ולמנוע פגיעה בהן וניתוק זרם החשמל לתושבי השכונות בעיר. כל גיזום נבחן על ידי איש מקצוע על מנת שלא יפגעו העצים והכל נעשה על-פי הנוהל".
חברת החשמל: "גיזום העצים מתבצע מתוקף חוק החשמל וחוק משק החשמל שמטרתו מניעה של פגיעת ענפי עצים ברשתות החשמל ומניעת יצירת מפגעים בטיחותיים ופגיעה באמינות אספקת החשמל. בכל מקום בו מתבצע גיזום יש תיאום בין העירייה וגורמי המקצוע שבה לבין חברת החשמל.
"גם בירושלים, כמו בכל מקום בארץ, פעילות הגיזום של קבלני הגיזום של חברת החשמל נעשית במטרה למנוע הפרעות חשמל וסכנות בטיחותיות. הפעילות נעשית ע"י קבלנים מקצועיים ובפיקוח וזאת מתוך מטרה למצוא את האיזון בין שמירה על העצים ושמירה על בטיחות הסביבה ואמינות אספקת החשמל.
"בגבעה הצרפתית חברת החשמל גזמה לפני כחודש מתחת לשדות של רשת מתח עליון, בכפוף לרישיונות ובשיתוף עיריית ירושלים, במטרה לפנות את התוואי מתחת לקו ולמנוע מפגעי שריפה או הפרעה לרשת כפי שכבר אירע בשנה החולפת, כחלק מהערכות החברה לחורף. חברת החשמל אינה נוטעת עצים מחדש, לצורך כך משלמת אגרות, שאמורות לשמש, בין היתר, גם לצורך נטיעות חדשות".
החברה להגנת הטבע: "קהילת ירושלים של החברה להגנת הטבע, מכירה בחשיבות העצים במרחב העירוני ופועלת עם שותפים להעלות את המודעות והצורך לשמירה על עצים בסביבה העירונית, גם על ידי פניות למקבלי ההחלטות בעירייה וגם על ידי פעילות ציבורית. לאחרונה, הוציאה החברה להגנת הטבע תדריך ביחד עם משרד החקלאות בנושא שמירת עצים בירושלים, המנחה את הציבור כיצד יש לפעול במקרה של כריתת עץ. עצים בסביבה העירונית חשובים מעין כמותם, בייחוד בסביבה עירונית שהולכת ומצטופפת. העצים הם התשתית הירוקה וחשיבותם צריכה להיות ככל תשתית אחרת".